Amin Haddadi er en av de fem nominerte. Foto Vegard Giskehaug

RIF har nominert fem finalister til ingeniørkonkurranse

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har nominert fem nordmenn til den pan-europeiske ingeniørkonkurransen EFCA Young Professionals.

Nordmennene er dermed i finalen om tittelen som Europas mest talentfulle ingeniør.

– I år har vi hele 5 norske kandidater med i finaleheatet og satser på at Norge tar rent bord under konkurransen. Så gode er de norske kandidatene, uttaler administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteeni RIF i en pressemelding.

European Federation of Consulting Engineers Associations (EFCA) er den europeiske foreningen for rådgivende ingeniører. RIFs administrerende direktør er visepresident i foreningen som hvert år kårer de mest talentfulle rådgivende ingeniørene i Europa. Det er i alt 20 europeiske finalister i konkurransen. I tillegg til å kunne kalle seg Europas mest talentfulle ingeniør får vinneren delta på EFCAs årsmøte i Berlin i september. Juryens beslutning er ventet i månedsskiftet april/mai.

Her er de nominerte, og RIFs begrunnelse:

Amin Haddadi (34) - Multiconsult AS

Amin Haddadi er i innspurten av sin doktorgrad ved NTNU i tilknytning til forskningsprosjektet OSCAR og har jobbet med eiendomsledelse i avdeling for spesialrådgivning hos Multiconsult siden 2012.

Amin Haddadi - Foto Vegard Giskehaug

Han er sivilingeniør fra NTNU i Bygg- og miljøteknikk og har tidligere jobbet som prosjektleder og spesialrådgiver innen usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring. Han skrev sin masteroppgave om usikkerhetsstyring fra eiers perspektiv i tilknytning til forskningsprosjektet PUS og hans doktorgrad har tatt for seg verdiskaping i byggeprosjekter fra bruker og eiers perspektiv. 

Haddadi har hatt en sentral rolle i OSCAR-prosjektet. Målet med prosjektet var å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere. Haddidi har vært viktig til suksessen for dette prosjektet.

De siste 5 årene har Amin skrevet og bidratt i en rekke artikler i anerkjente magasiner og journaler, og presentert sin forskning på flere store internasjonale konferanser.

Fredrik Skaug Fadnes (32) - Norconsult 

Fredrik Fadnes Foto: Norconsult

Fadnes oppnådde svært gode akademiske resultater da han tok sin M.Sc. Energy and Environmental Engineering ved NTNU. På hovedoppgaven som handlet om kalkulering av partikkel sammensetning ved bruk av statiske og dynamiske modeller fikk han karakteren A.

Umiddelbart etterpå begynte han i 2011 i Norconsult, hvor han fra første dag viste et stort potensial og en enorm lærevillighet i oppgavene han ble tildelt.

Fadnes har raskt avansert som rådgiver og er også en etterspurt foredragsholder innenfor energifeltet, blant annet på Varmepumpekonferansen 2018 og energiforumet til Norwegian Alliance for Green Buildings. Fredrik spilte en avgjørende rolle i Norconsults Triangulum-prosjekt for Stavanger Kommune, et prosjekt som allerede har fått to priser.

Petter Røe Nåvik (30) - Sweco Norge AS

Petter Nåvik. Foto: Sweco

Nåvik har en PhD i konstruksjonsdynamikk og en mastergrad i konstruksjonsteknikk fra Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU. Internasjonalt forskes det mye på jernbane med fokus på stadig høyere hastigheter og sikker drift. Her har Nåvik sin forskning i tett samarbeid med Bane NOR i stor grad bidratt med økt fokus på utvikling av eksisterende anlegg i Norge.

Nåvik sitt arbeid er presentert i 19 vitenskapelige artikler, som har vekket stor internasjonal interesse, og han har derfor blitt bedt om å presentere den på flere konferanser. Bane NOR var så fornøyd med jobben under doktorgraden at de i dag sponser Nåvik sin 50 prosent stilling som post doktor ved Institutt for konstruksjonsteknikk.

Siden 2016 har Nåvik jobbet i Sweco Norge, blant annet på prosjektet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Med bruk av sin spesialkompetanse har han under prosjektet utviklet ideer og metoder som har resultert i forslag til forbedringer i prosjekteringen av jernbanestrekningen med mulige kostnadsbesparelser på 50 til 60 millioner kroner i tillegg til en reduksjon i CO2 ekvivalenter på cirka 1.200 tonn.

Stanislas Merlet (32) – Multiconsult

Stanislas Merlet. Foto Hampus Lundgren

Marlet har en mastergrad i fornybar energi fra Frankrike og Spania. Før han kom til Norge arbeidet han med prosjektutvikling og bygging av solkraftverk i Frankrike. Hans bakgrunn og erfaring har vært svært nyttig i oppbyggingen av et gryende solcellemarked i Norge. Marlet har bistått med sin kompetanse både som veileder for flere mastergradsstudenter ved blant annet NMBU og NTNU og han har organisert og gjennomført kurs i systemsimulering gjennom Solenergiforeningen.

Han er en mye brukt foredragsholder og har publisert en poster på verdens største solcellekonferanse EUPVSEC.
Marlet sin kompetanse bidrar til å løfte kunnskapsnivået i det norske solenergimiljøet opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Det gir seg uttrykk både gjennom internasjonale publikasjoner, men også gjennom Multiconsults oppdrag i Afrika og Asia.

Han har også ved flere anledninger blitt intervjuet som fagekspert i norske medier. Samtidig har han vært sentral i realiseringen av komplekse solenergiprosjekter i Norge. Marlet har en sterk rolle i arbeidet som gjøres i Solenergiklyngen og OREEC. I tillegg sitter han i styret til Norsk Solenergiforening. Han har også ved flere anledninger deltatt i prosjekter for Ingeniører uten Grenser. I 2017 ble han kåret til Årets Unge Rådgiver av Rådgivende Ingeniørers Forening.

Thomas Angeltveit (29) - Norconsult

Stanislas Merlet Foto Hampus Lundgren

Angeltveit har jobbet i Norconsults jernbaneavdeling siden 2012. Han har en Bachelorgrad i Structural engineering, i tillegg til et masterprogram i vei- og jernbanekonstruksjon ved NTNU.

Angeltveit har vært en foregangsperson for bruken av BIM ikke bare i Norconsults samferdselsprosjekter, men generelt i bransjen.  Til tross for at han har relativt kort arbeidserfaring har Thomas blitt tildelt BIM-ansvaret i tunge jernbaneprosjekter som InterCity prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Tønsberg-Skien.

Dette er store, komplekse og interdisiplinære prosjekter hvor BIM og VDC har spilt en svært viktig rolle. Thomas spilte en viktig rolle i prosjektet som gjorde at Norconsult fikk tredjeplass i det uoffisielle verdensmesterskapet i BIM under AEC Excellence Awards i Las Vegas i 2017.

Som en god kommunikator er Thomas også en etterspurt foredragsholder både i Norge og utenlands, og holder foredrag for både kunder, software utviklere, foreninger og i akademiske miljøer.