Liv Kari Skudal Hansteen, RIF TAGS: Bygg
Liv Kari Skudal Hansteen, RIF TAGS: ByggSindre Sverdrup Strand, © Byggeindustrien

RIF advarer mot kutt i store prosjekter og ekstraskatt

Det norske samfunnet vil måtte betale en langt høyere pris i årene som kommer dersom så mange viktige investeringer nå legges på is, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Regjeringen kutter i pengene til planlegging av en rekke store bygg- og infrastrukturprosjekter.

RIF mener dette vil bety at et allerede voksende vedlikeholdsetterslep blir enda større. I en pressemelding påpeker de også at behovet for oppgradering og klimatilpasning av skoler, sykehus, veier og jernbane vil bli enda større.

– Vi er overrasket over den kraftige skjerpelsen i næringsbeskatning, og særlig urolig over den foreslåtte økningen i arbeidsgiveravgiften på kompetansearbeidskraft. Dette er en ekstraskatt som pålegges selskapene på ansatte med høyere utdanning, som, ingeniører, arkitekter og andre viktige yrker som krever teknisk kompetanse. Denne kompetansen trenger samfunnet for å utvikle bærekraftige løsninger for bygg og infrastruktur. I sum kan dette føre til en svekkelse av konkurransekraften til kompetansebedrifter i Norge, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF i pressemeldingen.

Overrasket

– Selv om det er behov for innsparinger, vil verken klimaendringene eller behovet for oppgradering av bygg og infrastruktur forsvinne. Prosjektene som nå står i fare, er viktige prosjekter for samfunnet som det haster å komme i gang med. Dette er dessuten prosjekter hvor det er mulig å få ned totalkostnadene med god planlegging. Derfor er vi overrasket over at regjeringen foreslår å kutte i planleggingsmidler som går til nødvendige prosjekter, og dermed bare skyver utfordringene foran seg, sier Hansteen.

RIF mener behovet for stram styring og bedre offentlig pengebruk er helt nødvendig, men advarer Stortinget mot å gjøre budsjettbehandlingen til en slankekonkurranse.

– Det er lett å kutte offentlige investeringer når en ikke trenger å tenke på konsekvensene. Problemet nå er at mange av de store investeringene i samferdsel, sykehus og til klimatilpasning ikke kan utsettes. Dersom det ikke gjøres kloke avveininger, vil regningen til samfunnet og miljøet bare bli enda større. Regjeringen må heller se på hvor det er mulig å få ned totalkostnadene, uten å stoppe alt. Da er det spesielt viktig å sikre mer ressurser til bedre planlegging i tidlig fase av prosjektene, sier Hansteen.

Etterlyser mer til klima

RIF etterlyser også at klima og samfunnssikkerhet prioriteres høyere enn det statsbudsjettet nå legger opp til.

– En stor del av infrastrukturen vår er ikke rustet for å håndtere klimaendringer som tørke, flom og ekstremvær. Forfallet på offentlige bygg og infrastruktur vil dermed akselerere raskere. Dette er en stor utfordring som vil gjøre det mye dyrere å vente, enn dersom vi tar grep nå, påpeker Hansteen.