Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er opptatt av den lokale og nasjonale verdiskapningen i utbyggingen av infrastrukturprosjektene i Norge.

Solvik-Olsen: Viktig med lokal verdiskapning

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han er opptatt av den lokale og nasjonale verdiskapningen i utbyggingen av infrastrukturprosjektene i Norge.

Vi står foran enorme samferdselsinvesteringer på både kort og lang sikt i Norge. Det innebærer at en rekke store kontrakter skal lyses ut. Tidligere har norske politikere sett mot utlandet for å hente inn utenlandsk kompetanse og ressurser for å komme å bli med i disse konkurransene. Solvik-Olsen sier han ikke har slike planer.

- Jeg kommer ikke til å ha en strategi der vi ser mot utlandet for å hente inn kompetanse, men vi må være forberedt på at utenlandske aktører vil komme for å konkurrere om jobbene i Norge, uttalte Solvik-Olsen på RIFs høstmøte tirsdag ettermiddag.

I denne settingen understreket han også viktigheten av å sikre lokal og nasjonal verdiskaping, ikke minst sett opp mot arbeidsmarkedet vi ser i Norge i dag.

- Vi må sørge for at det skapes verdier, samtidig som vi må utvikle kompetanse og få til en klyngeutvikling rundt disse store utbyggingene, sier Solvik-Olsen. Han mener at dette blant annet kan innebærer en mer bevisstgjøring fra byggherrene.

- Det handler om en bevisstgjøring fra oss bestillere, der vi blant annet kan stille krav om bruk av lærlinger og lignende der vi involverer lokalt på en annen måte. Det handler om å ha mer involvering av entreprenørene i en tidlig fase der lokalkunnskap og en forståelse av hvilke krav som gjelder i forhold til transportbehov og så videre kan gi en fordel, der man også er med på å designe løsningene, som gjør at man bygge opp de norske klyngene som kan vinne mer av kontraktene, påpeker statsråden overfor Byggeindustrien.

Som utbygger er han interessert i å få igjen mest mulig for pengene som brukes.

- Men som samfunn tjener vi ikke noe på dette om vi ender opp med utenlandske aktører som vinner på marginer og at vi ender opp med andre sosiale kostnader i stedet for, legger han til.

Han sier at dette likevel ikke innebærer at ikke utenlandske aktører kan bli med på en klyngeutvikling og kompetanseoppbygging.

- Noen ganger er andre bedre enn oss, som vi blant annet så i starten på oljeutviklingen i Norge, der vi hentet inn utenlandsk kompetanse vi selv ikke hadde, men som var med på å bygge opp en sterk lokal kunnskap, sier Solvik-Olsen.