– Med Digibygg skal vi gjøre tingene på en ny og annerledes måte, sier Harald V. Nikolaisen.

Statsbygg lanserer det heldigitale utbyggingskonseptet Digibygg

Statsbygg setter nå i gang et stort utviklingsprosjekt som skal sikre nye heldigitale byggeprosesser. – Vi setter i gang med arbeidet i 2017, sier adm. dir. i Statsbygg Harald V. Nikolaisen til Byggeindustrien.

Digibygg er ikke et konkret byggeprosjekt – men skal bli en helt ny måte å utvikle heldigitale byggeprosesser.

– Med Digibygg skal vi gjøre tingene på en ny og annerledes måte, sier Nikolaisen som ser frem til å starte arbeidet på nyåret. Helt konkret hva som ligger inne i den nye digitale satsingen vet man ikke ennå – dette skal byggherren utvikle i samarbeid med det beste og mest innovative aktørene både innenfor og utenfor landets grenser.

– Vi kommer til å lyse ut en innovativ anskaffelse hvor vi ønsker å knytte til oss dyktige aktører som skal jobbe sammen med oss for å utvikle fremtidens løsninger. Vi vet ikke helt hvor dette vil ende, men dette skal leverandørene hjelpe oss med. Vi skal utvikle nye løsninger, og det innebærer konsepter vi da i dag ikke kjenner, legger Nikolaisen til. Han lanserte den nye storsatsingen på RIFs høstmøte i Ingeniørenes Hus tirsdag ettermiddag.

Digibygg-satsingen skal organiseres som et eget prosjekt ved siden av den ordinære byggherreorganisasjonen og gruppen som skal jobbe med prosjektet skal rapportere direkte til toppledelsen.

Han mener utviklingen innen det digitale arbeidet har gått for sakte frem til på, men at de fremover kommer til å prioritere dette innovasjonsarbeidet høyt.

Digibygg skal utelukkende benyttes i utviklingen av nye byggeprosjekter. Det innebærer også at det vil bli en fulldigital prosess i forkant av utbyggingen – og det skal legges ned store ressurser i planleggingsarbeidet. Hvilket bygg som bli det første Digibygget til Statsbygg kjenner man foreløpig ikke til - men Nikolaisen er helt klar på at dett skal binge med seg mye nytt.

– Vi skal realisere byggene på en ny måte, ikke minst med tanke på bruksmønster og drifts- og levetidskostnader. Fremtidens bygg vil ha et helt annet bruksmønster enn vi ser i dag, og morgendagens teknologi vil føre til at vi kan styre og utnytte byggene på en langt smartere måte enn vi har mulighet til i dag. Dette kan for eksempel innebære ustrakt bruk av sensorer og vi fore Digibygget med big-data og utvikle konstruksjoner og løsninger som i stor grad kan fjernstyres, sier han. Det legges også opp til at de ulike brukergruppene i langt større grad skal kunne styre ulike funksjoner i bygget, som oppvarming og kjøling via egenutviklede apper på deres smarttelefoner. Nikolaisen mener dette vil kunne gi store besparelser på driftsutgiftene.

– Når vi tar i bruk Digibygg-løsningene vil dette også gjøre Statsbygg smartere, og løsningene som utvikles vil kunne brukes i å gjøre de påfølgende utbyggingene enda bedre og smartere, påpeker han.