Orkland rådhus. Foto: Orkland kommune
Orkland rådhus. Foto: Orkland kommune

Revisjon: Manglende kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i kommunens byggeprosjekter

En forvaltningsrevisjon av byggeprosjekter i Orkland kommune i Trøndelag konkluderer med at kommunen i liten grad påser at avtaler om lønns- og arbeidsvilkår etterleves.