Desorberen heises på plass ved Heidelberg Materials sementfabrikk i Brevik. Foto: Ingvill Hafver
Desorberen heises på plass ved Heidelberg Materials sementfabrikk i Brevik. Foto: Ingvill Hafver

Revidert nasjonalbudsjett: 900 millioner mindre til CO2-håndtering

Forsinkelser ved CO2-fangstprosjektet i Brevik gjør at regjeringen vil kutte bevilgningen til prestisjeprosjektet Langskip i revidert nasjonalbudsjett.

Bevilgningen i 2024 foreslås redusert med 900 millioner kroner. Grunnen er senere utbetaling av statsstøtte en ventet, opplyser regjeringen.

En av årsakene er forsinkelser i CO2-fangstprosjektet på sementfabrikken til Heidelberg Materials i Brevik i Porsgrunn kommune.

Formålet med Langskip er å fange og lagre CO2-utslipp – og dermed kutte Norges klimautslipp. Utslipp skal fanges ved sementfabrikken og et avfallsforbrenningsanlegg i Oslo og deretter fraktes med skip til Øygarden på Vestlandet. Så skal gassen pumpes i rør ut i havet og lagres 2,6 kilometer under havbunnen.