Revidert: Foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter

Kommunesektoren har et godt økonomisk grunnlag, og har de siste årene hatt gode driftsresultat. Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020 i revidert nasjonalbudsjett.

– Kommunene vil også neste år kunne fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, psykisk helse og rus, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det går godt i Norge. Norsk økonomi vokser, arbeidsledigheten er lav og vi skaper flere jobber.

– Siden regjeringsskiftet i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med om lag 30 milliarder kroner, og også i 2020 legger vi opp til en vekst i de frie inntektene, slik at kommunene kan fortsette å gi gode tjenester til innbyggerne, sier Mæland.

Kommunalministeren legger i dag fram regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2020. Veksten i kommunesektorens frie inntekter foreslås til mellom 1,0 og 2,0 milliarder kroner, der 1 - 2 milliarder går til kommunene og -200 til 100 millioner kroner går til fylkeksommunene. Veksten må sees i lys av at demografi- og pensjonskostnadene er lavere enn den har vært på lenge

− På samme måte som vi bruker mer penger i dårlige tider, skal vi holde igjen med offentlig pengebruk når økonomien vokser. Det får også konsekvenser for de økonomiske rammene for kommunesektoren, sier Mæland.