Returordning for PCB i isolerglassvinduer

En returordning for PCB-holdige isolerglassvinduer er nå på plass. Ordningen skal gjelde fra 1. juli i år og skal markere seg under betegnelsen RutereturR.

Bak ordningen står Glass-bransjeforbundet i Norge, Norske Trevarefabrikkers Landsforbund, Foreningen Norsk Eiendom og Foreningen som har inngått en avtale med Miljøvern-departementet. Isolerglassvinduer antas å være den største gjenværende PCB-kilden i Norge. Det er i norske isolerglassvinduer som er produsert i perioden fra 1965 til 1975, og i utenlandske isoler-glassvinduer produsert frem til 1980 man kan forvente å finne PCB. Isolerglassvinduer består av to glass-flater med isolerende luft i mellom. Glassene holdes på plass av en metallist. Limet som holder dette sammen kan inneholde PCB. PCB ble tilsatt dette limet for at det skulle holde seg lufttett over mange år. Så lenge vinduene sitter i veggen utgjør de ingen risiko for helse og miljø. Problemet melder seg når isolerglassvinduene skal skiftes ut. Det er da viktig at de gamle vinduene tas ut hele og leveres som spesialavfall for å unngå at miljøgiften spres i naturen. Forslaget om en returordning ble fremsatt av byggenæringen i Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall. I dette arbeidet har byggenæringen sett at få PCB-holdige isolerglass-vinduer er blitt levert inn som spesialavfall. Sannsynligvis havner mange på søppelfyllingene rundt om i landet. Grunnene til dette er først og fremst kunnskapsmangel om PCB- forekomsten, og at prisen for å levere vinduene som spesialavfall har vært svært høy. I avtalen som signeres i dag plikter organisasjonene seg til å utarbeide og etablere en retur-ordning for kasserte PCB-holdige isolerglassvinduer, slik at disse kan samles inn og leveres til behandling. Returordningen innebærer at prisen for å levere inn kasserte PCB-holdige isolerglassvinduer reduseres. Finansieringen av denne retur-ordningen vil være basert på tilskudd fra staten og vederlag på nye varer. Hvor stort et eventuelt vederlag på nye varer vil være og hvor i produksjons-/salgsleddet det skal legges, vil bli en av oppgavene returordningen vil jobbe med i den nærmeste tiden. Ordningen skal gjelde fra 1. juli i år. Avtalepartene plikter også å utarbeide og gjennomføre et utstrakt informasjons-opplegg. Første ledd i denne informasjonen er allerede klar i en ny veileder Identifisering av PCB i norske bygg. Den tar for seg alle kjente forekomster av PCB i norske bygg, som for eksempel isolerglassvinduer, fugemasser og lysarmaturer. Veilederen hjelper leseren å avgjøre om bygget inneholder denne miljøgiften og inneholder tips om hvordan avfallet skal håndteres, samt eksempler på beskrivelsestekster for tilbud og anbud. Som arbeidsbetegnelse for ordningen har avtalepartnerne foreløpig valgt anagrammet RuteretuR.