Baard Schumann.

Resultatnedgang - men Selvaag Bolig har boliger for 7 milliarder under bygging

Ved utgangen av første kvartal hadde Selvaag Bolig 1.511 boliger for 7.032 millioner kroner under bygging. Verdien er 692 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor og 73 prosent er allerede solgt.

Selskapet endte med driftsinntekter på 381 millioner (456) i første kvartal, med en EBITDA justert for finanskostnader på 51 millioner (94) kroner, tilsvarende en margin på 13,3 prosent (20,5).

- Resultatene i prosjektene er svært gode, det er stor verdiskaping i selskapet. I og med at solgte boliger inntektsføres ved overlevering til kunde vil resultatene bli gode fremover også. De fleste overleveringene kommer i andre og fjerde kvartal og det var, som planlagt, få overleveringer i dette kvartalet, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Salget av nye boliger var tregt i starten på første kvartal, men har tatt seg betydelig opp mot slutten av kvartalet og i begynnelsen på andre kvartal.

- Vi selger nå godt i alle markeder og spesielt Oslo har vist en positiv utvikling i det siste. Det fører til at snittprisen på leilighetene vi selger vil øke fremover. Vi har en sterk posisjon i alle markedene vi er til stede og er klare for å møte økt etterspørsel. Vi investerer derfor kontinuerlig i sentrale tomter i pressområdene, sier Schumann.

Gjennom kvartalet har Selvaag Bolig styrket tomteporteføljen ytterligere med kjøp av en tomt i Ski som vil gi om lag 400 boliger, og har totalt tomter til mer enn 12.000 boliger.

Bruttosalget var 216 boliger (238) med en salgsverdi på 788 millioner kroner (1 284) i første kvartal. Nettosalget var 185 boliger (190) med en salgsverdi på 693 millioner (984). 102 boliger netto igangsatt (186) og 59 boliger netto overlevert til kjøper (85).