Rentefest ut 2009

Rentefesten fortsetter i hvert fall fram til 2009, tror prognosemakerne i Statistisk sentralbyrå (SSB). En økning på til sammen 0,5 prosentpoeng i år og deretter uendret de neste fire årene, lyder den ferske spådommen.

SSB har tittet i krystallkula helt fram til 2009 denne gangen. I de to siste konjunkturrapportene har deres rentebane ligget lavere enn hos de fleste andre ekspertene. Og nå føler de seg enda sikrere på å få rett. Årsaken ligger blant annet i en svakere vekst i Europa enn tidligere forutsatt. Vår rentebane ligger lavere enn hva mange andre venter. Men vi mener vårt scenario er enda mer sannsynlig nå enn da vi la fram våre forrige prognoser i mars, sa forskningsdirektør Ådne Cappelen da utsiktene for norsk og internasjonal økonomi ble presentert torsdag. Det ble slått fast at Norge fortsatt er inne i en konjunkturoppgang, og at toppen trolig blir nådd rundt kommende årsskifte. Fra slutten av 2007 kommer norsk økonomi inn i en beskjeden lavkonjunktur, før det igjen blir en oppgang gjennom 2009.