Først i mars er det ventet at sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp styringsrenten. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Rente på stedet hvil

Ekspertene er enige om at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent på sitt møte torsdag. De fastholder at neste rentehopp kommer i mars.

– Vi venter at de bekrefter at de kommer til å heve rentene i mars og at utsiktene for norsk økonomi er ganske uforandret. Markedet har ikke fullt priset inn en marsheving, og det er små forventninger til videre rentehevinger, skriver Nordea Markets i en analyse.

Storbanken får følge av DNB Markets :

– På det forrige møtet, i desember, uttalte banken at det var mest sannsynlig at renten vil bli satt opp i mars. Det er liten grunn til å vente endringer i renten på møtet denne uken, eller at det blir gitt nye signaler om veien videre.

Torsdagens rentemøte er et mellommøte, hvor sentralbanken verken kommer med en ny pengepolitisk rapport eller holder pressekonferanse for å forklare sin beslutning.

To hopp i 2019

Ifølge DNB har det siden forrige møte kommet få nye opplysninger om tilstanden i økonomien som er egnet til å endre prognosene fra desember.

Styringsrenten har vært holdt uendret siden den ble satt opp fra rekordlave 0,5 til 0,75 prosent i september i fjor. Grunnen til at renten nå er på vei oppover, er at det er oppgang i norsk økonomi.

Oppturen – med færre ledige ressurser i økonomien, kapasitetsutnytting nær normalt nivå og prisvekst nær målet – ser ut til å fortsette, var konklusjonen i Norges Banks rapport i desember.

– Dersom styringsrenten holdes lenge på dagens nivå, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag fram i tid, skrev sentralbanken da.

Gradvis oppgang

Samtidig advarte Norges Bank mot å sette opp renten for raskt, fordi det kan bremse oppgangen slik at ledigheten øker og prisveksten blir for lav.

Sentralbanken ser for seg en «gradvis renteoppgang i årene fremover».

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sa sentralbanksjef Øystein Olsen før jul.

Også utviklingen i verden for øvrig vil ha innvirkning på den norske rentesettingen, og torsdag er det rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ESB). Mens rentene i USA er på vei oppover, er ESB-renten fortsatt 0 prosent.

– Det har kommet mer forsiktige signaler fra sentralbanken i det siste, og vi vil følge med på når de antyder at første renteheving kan komme. Vi og markedet tror det kommer først helt mot slutten av året, skriver Nordea om ESB-møtet.

Neste rentemøte i Den amerikanske sentralbanken er berammet til 29. og 30. januar.