Tidligere i år vant Mapei Byggenæringens innovasjonskonkurranse med sitt innovasjonsprosjekt Re-Con Zero. Foto: Mapei

Rekordutbetalinger fra Innovasjon Norge

I år har Innovasjon Norge utbetalt seks milliarder kroner til norsk næringsliv. Det tilsvarer det samme som ble delt ut i hele 2019.

Av dette har 2,5 milliarder kroner gått til grønne prosjekter, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Koronakrisen har rammet norsk næringsliv hardt. Vi vet at kriser kan bidra til å utløse utvikling og innovasjon. Det så vi under finanskrisen, der Innovasjon Norges virkemidler ble etterspurt og ga effekt. Det er gledelig og viktig at norsk næringsliv nå styrker og viderefører omstillings- og innovasjonsaktiviteter, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har fått doblet de samlede rammene sine for lån og tilskudd til 14 milliarder kroner i år på grunn av koronapandemien. Ved utgangen av juni har de delt ut penger til 4.284 prosjekter.