Produkt- og FoU-sjef for bedriftssegmentet betongindustri Thomas Beck i Mapei.

Mapei vant byggenæringens innovasjonskonkurranse - håper å fjerne 600 millioner tonn betongavfall i året

Byggevareprodusent Mapei ble stemt frem som byggenæringens mest innovative bedrift med innovasjonsprosjektet Re-Con Zero onsdag.

Innovasjonskonkurransen skulle opprinnelig arrangeres under Byggedagene 2020, som skulle gå av stabelen 25. og 26. mars i år. På grunn av smitteverntiltak i koronakrisen, utsettes Byggedagene til et senere tidspunkt i henhold til Folkehelseinstituttets råd, men Innovasjonskonkurransen ble flyttet over til en digital plattform denne uken.

Av totalt rundt 50 deltakere, var det syv som utmerket seg, og de tre aller beste av disse, kunne onsdag presentere innovasjonsprosjektene sine i en digital stream fra Design og Arkitektur Norge (DogA) i Oslo.

Avstemningen foregikk digitalt, og etter at alle stemmene var talt opp og sjekket for å sikre konkurransen mot dobbeltstemmer, var det klart at Mapeis innovasjonsprosjekt Re-Con Zero var vinneren, med litt over halvparten av stemmene.

Se hele arrangementet med alle tre innleggene her.

Som en kule

Produkt- og FoU-sjef for bedriftssegmentet betongindustri Thomas Beck i Mapei fikk totalt fire minutter til å fortelle bygg.no-leserne om det innovative produktet, som bedriften håper å markedsføre til hele verden for store miljø- og kostnadsbesparelser.

‒ Å få være med i en slik konkurranse, og så vinne, gir oss mye god markedsføring og promotering. Vi følte vi hadde et godt konsept og en god idé, men det er fantastisk å vinne, sier Beck til Byggeindustrien etter at resultatet ble klart onsdag ettermiddag.

På årsbasis produseres omtrent 600 millioner tonn betongslam ved vask av betongbiler. Mapeis innovative produkt lar en betongbil med 100 kilo slam på innsiden av trommelen vaskes på fem minutter uten bruk av en dråpe vann, men ved hjelp av rundt én kilo pulver og to til tre tonn småstein eller kuler. Pulveret, som kommer i vannløselige porsjonspakker som bare kan kastes inn i betongbilen, får betongslammet til å samle seg i kuler som kan brukes som resirkulert tilslag i ny betong. Dermed kan behovet for å kjøre bort og deponere slam fra betongbilvask elimineres helt, opplyser Beck.

Løsningen er utviklet av Mapei i Norge under ledelse av Sven-Henrik Norman.

‒ Men dette er et produkt for hele verden. Alle har samme utfordringer her, understreker Beck.

Testet av Ølen Betong

Produktet har blitt utviklet over flere år, og er allerede kommersielt tilgjengelig, men det er først i år at Mapei har fått testet Re-Con Zero i stor skala, på Ølen Betongs fabrikk utenfor Haugesund.

‒ De har ikke brukt produktet på alle bilene sine, men har likevel registrert en reduksjon på 70 prosent på slam sendt til deponi. De ser ingen problem med å få ned mengden som deponeres til null. Ølen Betong fortjener også en stor takk for at de har gått foran og testet dette, sier Beck.

Selv om pitch-trening og god oppmerksomhet rundt produktet er den kanskje største gevinsten, vinner også Mapei tilskudd. Disse pengene håper Beck kan bidra til å hente inn mer forskning rundt miljøgevinsten som Re-Con Zero kan oppnå.

‒ Vi har en helt konkret plan for å finne ut hvor mye CO2 slamkulene kan fange opp ved karbonatisering. Dette er viktig dokumentasjon for oss, sier han.

Innovasjonskonkurransen er arrangert av Innovasjon Norge, Enova, Design og Arkitektur Norge (DogA) og Forskningsrådet.