Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Rekordmange vil ha opplæring på jobben

Arbeidslivet blir en stadig viktigere læringsarena, og det er rekordsøkning om støtte til opplæringstiltak på jobben. Kompetansepluss-programmet har mottatt 1124 søknader for 2017.

– For å takle omstillingene er vi helt avhengige av at folk kan utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Kompetanspluss virker
Kompetansepluss er en støtteordning som virker. Nær 60 000 kursdeltakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen siden starten i 2006. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om midler for å gi de ansatte grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. De siste to årene har Kompetansepluss også omfattet midler til norskopplæring, og 47 prosent av søknadene for 2017 var om midler til opplæring i norsk.

Tryggere jobber
− Søkertallene viser at behovet for norskopplæring i arbeidslivet er stort. Kompetansepluss bidrar både til integrering og til å trygge utsatte arbeidstakere i et tøffere arbeidsmarked, sier kunnskapsministeren.

51 prosent av søknadene for 2017 inneholder minimum et kurs i lesning og skriving. Det er mulig å kombinere flere ferdigheter i samme søknad og mange av søkerne ønsker å kombinere norskopplæring med eksempelvis regning og IKT.

Viktig kunnskapspåfyll

− Vi har ikke råd til at store deler av befolkningen står utenfor arbeidslivet, når vi skal fortsette å utvikle samfunnet vårt for framtiden. Det er viktig at alle får mulighet til å fylle på med kompetanse for å blir bedre rustet til å møte skiftende krav i arbeidslivet, sier direktør Gina Lund i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som forvalter Kompetansepluss. Vox skifter navn til Kompetanse Norge fra nyttår.

Stortinget bestemmer de endelige rammene for tilskuddsordningen, og svar på søknadene vil komme i annen halvdel av januar. For 2016 ble det delt ut vel 208 millioner kroner gjennom Kompetansepluss. I tillegg kom 15 millioner til virksomheter i kystfylkene fra Aust-Agder til Møre og Romsdal etter nedturen i oljebransjen.