Rekordmange studenter på gründercamp

200 kommende ingeniører ved Høgskolen i Telemark (HiT) samles på gründercamp i Porsgrunn 2. og 3. oktober 2012. I løpet av 24 timer skal neste generasjons ingeniører løse utfordringer med trafikken i Telemark.

Gründercamp kan best beskrives som en treningsleir i problemløsing der studentene ved hjelp av kreativitet, nyskaping og samarbeid skal løse oppdrag fra reelle oppdragsgivere. Aldri før har så mange studenter vært med på en slik camp i Telemark. I år er det Statens vegvesen som har laget oppdragene. Stikkordene her er blant annet hvordan studentene ser for seg trafikale utfordringer i Grenland løst, melder vegvesen.no.

Gründercamp er et av Ungt Entreprenørskaps programmer for høyere utdanning og er i år i samarbeid med HiT og Statens vegvesen.

Grupper av studenter velger et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et døgn. Den første dagen får de tilgang på veiledning av personer med relevant kompetanse fra industri og næringsliv i Grenland. Andre dagen skal studentene sluttføre og presentere løsningene sine for jury i semifinaler der de beste blir nominert til en sluttfinale.

200 studenter gjør at dette er en av de største i Norge på høgskole- og universitetsnivå. Studentene kommer fra alle fagområdene på ingeniør og teknologifag: Allmenn bygg, Elkraftteknikk, Informatikk og automatisering, Gass- og energiteknologi, Maskinteknisk, Byggdesign og Plan- og infrastruktur. De vil bli delt inn i tverrfaglige grupper der studenter fra flest mulig fagområdene er representert.

Det er tredje gang Teknologiske fag i Porsgrunn arrangerer gründercamp.