Rekordmange inkludert i jobb i 2018

Over 10.000 personer har blitt hjulpet i jobb fra landets 110 arbeids- og inkluderingsbedrifter i 2018. Det er ny rekord, ifølge NHO.

– Samarbeidet med næringslivet har aldri vært bedre. Stadig flere arbeidsgivere ser forbi CV- hull og erfarer at de rekrutterer kompetent arbeidskraft, sier direktør Kenneth Stien i NHO-foreningen Arbeid & Inkludering.

Antall ansettelser i ordinære bedrifter har økt jevnt med 1.000 flere hvert år. I 2017 ble om lag 9.000 formidlet til jobb, året før 8.000. Arbeid- og inkluderingsbedrifter jobber på vegne av Nav med å få personer med nedsatt arbeidsevne ut i ordinær jobb.

– Arbeid- og inkluderingsbransjen bruker nye metoder for at arbeidsgivere skal oppleve det trygt å ansette folk som har strevd lenge i Nav-systemet. Vi ser helt klart en smitteeffekt. Stadig flere bedrifter vil ansette, og stadig flere ansetter mange, sier Stien.

Han sier at tett og god oppfølging av den enkelte arbeidssøker essensielt.

– Det er ulike grunner til at personer står på utsiden av arbeidslivet. Det kan være psykiske lidelser, fysiske utfordringer, rusproblematikk eller manglende kompetanse. Det avgjørende er at dette tas tak i tidlig av kompetente veiledere, og at folk blir gitt en mulighet til å få et fotfeste i arbeidslivet. Arbeid i seg selv er helsebringende. Det gir stabilitet, inntekt og fellesskap.

Samfunnsøkonomisk har det enorme besparelser, og norske bedrifter har økende behov for arbeidskraft. Vi har stor grunn til å tro på fortsatt positiv utvikling i 2019, sier Stien.