Olje- og energiminister Tord Lien (til venstre) og administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, sier seg fornøyde med rekordmange norske energi- og klimatiltak i 2013. Foto: Enova

Rekordmange energi- og klimatiltak

Aldri har flere prosjekt fått Enova-støtte enn i fjor, viser selskapets resultatrapport.

Det skriver Enova i en pressemelding på sine sider.

Rapporten ble, ifølge pressemeldingen, overlevert olje- og energiminister Tord Lien fredag.

– Antallet søknader er faktisk doblet fra 2012. Vi ser en spesiell positiv utvikling i eiendomsbransjen. Vi investerte 730 millioner i yrkesbyggsektoren i 2013, og det er også den sektoren som bidrar sterkest til energiresultatet vårt, sa administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, under overrekkelsen på statsrådens kontor.

2 milliarder

Enova investerte i 2013 i alt 2 milliarder kroner fordelt på 1.350 prosjekter. Prosjektene skal gi et årlig energiresultat på 1,4 terrawattimer, introdusere ny teknologi i markedet og redusere utslippene av klimagasser. Det nye oppdraget innenfor energi- og klimateknologi resulterte i stor interesse, og sju slike prosjekter fikk støtte i 2013.

Nakstad uttaler at han gleder seg over den høye aktiviteten og de gode prosjektene.

– Skal vi lykkes med oppdraget vårt, må vi skape varige endringer i etterspørsel og tilbud etter fornybare energiløsninger. Et godt eksempel er vår støtte til passivhus. Før vi lanserte investeringsstøtten ble det nesten ikke bygd slike hus. I 2013 var 10 prosent av alle nyoppførte yrkesbygg passivhus. Denne endringen viser at energieffektive bygg nå vinner fram i markedet, sier Enova-sjefen.

Utfordringer i markedet

Mens Enova er fornøyd med resultatene innen yrkesbygg og fornybar varme, skriver de at de gjerne skulle sett flere store prosjekter i industrien.

– Markedene for norsk industri har dels vært krevende og urolige. Det investeres relativt lite i fastlandsindustrien, og det gjenspeiler seg i våre resultater. Et positivt trekk er et rekordhøyt antall mindre prosjekter fra flere bedrifter enn tidligere, utdyper Nakstad.

For å nå målet om 6,25 terrawattimer i perioden 2012-2015, jobber Enova for å øke aktiviteten i markedet.

Samtidig var det unormalt mange kansellerte prosjekter i fjor. Fall i kraftprisen og uroen i industrimarkedene kan ha bidratt til dette, heter det i pressemeldingen. Det største kansellerte prosjektet i 2013 kom etter at fabrikken til Sødra Cell Tofte ble avviklet.

Har fremtidstro

Nils Kristian Nakstad er optimistisk, og sier han har tro på mange gode prosjekter framover.

–Vi ser at flere og flere er opptatt av grønn konkurransekraft, eller det grønne gullet som vi liker å kalle det. Samtidig ser vi at det er krevende å dra ny teknologi ut i markedet, og at lave kraftpriser gjør energieffektivisering mindre lønnsomt i det korte bildet. Det er bred enighet om at disse tiltakene er svært viktige for å sikre forsyningssikkerheten og redusere klimagassutslippene. Her har Enova en viktig jobb å gjøre, avslutter Nakstad.

Det er olje- og energiminister Tord Lien enig i.

– Denne delen av virkemiddelapparatet har vist seg å fungere. Myndighetene vil følge opp, og vi ser også at de som er nært markedet gjør jobben sin godt, sier Lien.