Rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge

Fyllingsgraden i Øst- og Sørvest-Norge var på det laveste nivået målt i uke 30 de siste 20 årene.

Fyllingsgraden i Øst- og Sørvest-Norge var på det laveste nivået målt i uke 30 de siste 20 årene. I Øst-Norge var fyllingsgraden 67,5 prosent, mens det i Sørvest-Norge lå på 49,3 prosent. Det er lavere enn det er blitt målt i uke 30 de siste 20 årene.

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Samlet sett lå fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på 66,5 prosent ved utgangen av forrige uke, altså uke 30. Det er en økning på 1,3 prosentpoeng fra uken i forveien.

Normalen de siste 20 årene har vært et nivå på 74,9 prosent på denne tiden av året, som er høyere enn dagens nivå. Det er magasinene i Øst- og Sørvest-Norge som trekker ned.

I Vest-Norge var fyllingsgraden under normalen på denne tiden av året de siste 20 årene. Der lå nivået på 66,5 prosent, opp 2,6 prosentpoeng fra uken før.

I Midt- og Nord-Norge var fyllingsgraden over normalen på denne tiden av året de siste 20 årene. For magasinene i Midt-Norge lå nivået på 88,4 prosent, opp 0,5 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 86 prosent, opp 1,5 prosentpoeng fra uken før.