Rekordkontrakt til Prosjektil

Ingeniørfirmaet Prosjektil har signert kontrakt med Veidekke og Ænes Inkubator om prosjektering av et landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Ænes i Sunnhordland.

Kontrakten er på 18,5 millioner kroner, den største enkeltkontrakten i Prosjektils historie, skriver selskapet i en pressemelding.

- Signeringen av denne kontrakten er kjærkommen og viktig av mange grunner. Det betyr sysselsetting av flere folk i lang tid fremover. En stor del av vår totale kapasitet vil gå med på dette, sier gründer og seniorrådgiver John Magne Fenne i Prosjektil.

Prosjektil er allerede erfarne innen prosjektering av landbasert fiskeoppdrett fra flere anlegg i Ryfylke, blant annet i Tytlandsvik, på Fister og i Årdal.

- Fisk på land er en bransje i vekst som vi har veldig tro på. Det finnes ikke så mange landanlegg ennå, så det er fremdeles pionerarbeid - arbeid vi har god kontroll på, og som er enormt spennende, sier Fenne.

Hovedbygget på anlegget vil bli 10.000 kvadratmeter, og i tillegg vil det være ti støttebygg. Prosjektils rolle er prosjekteringsledelse, prosjektering og koordinering. Oppstart blir etter påske. Arbeidet involverer også flere lokale underleverandører.

- Det er svært positivt at vi har bestillinger i stedet for avbestillinger. Det er noe som skal bygges og som skal leve og røre seg også fremover. Vi er kjempeglade, sier Fenne.