Veidekke skal bygge smoltanlegg i Kvinnherad for Ænes Inkubator

Ænes Inkubator AS har inngått prosjekteringsavtale med intensjon om totalentreprisekontrakt for utførelse med Veidekke Entreprenør AS for utbygging av smoltanlegg.

Samtidig er det inngått avtale med Akva Group Land Based AS om levering av prosessanlegg til Ænes Inkubator.

Prosjektet skal bygges på Ænes i Kvinnherad kommune. Planlagt byggestart er høsten 2020 og anlegget har en forventet byggetid på 26 måneder.

Ænes inkubator AS skal produsere cirka 3.000 tonn smolt per år og vil sysselsette 15-20 personer. Aksjonærer i Ænes Inkubator AS er Eide Fjordbruk AS og Lingalaks AS.