Stadig flere nordmenn gjennomfører energitiltak med støtte fra Enova. Foto: Enova

Rekordinteresse for energitiltak i norske hjem

Enova støttet nesten dobbelt så mange energi- og klimatiltak i boliger i 2018 enn året før. Alt i alt ble det utbetalt over 275 millioner kroner til nesten 14.500 tiltak.

– Vi har aldri før vært i nærheten av å utbetale så mye i støtte til privatmarkedet. Dette er en veldig gledelig utvikling som viser at flere og flere får øynene opp for smarte energitiltak, sier Enovasmarkedssjef for bygg og bolig, Anna Barnwell i en pressemelding.

Den forrige rekorden skriver seg fra 2017 da det ble utbetalt 164,8 millioner til 8123 tiltak. Selv om det også var en betydelig økning sammenlignet med året før, kan den ikke måle seg med veksten Enova har sett det siste året. Tallene for 2018 endte på 275,4 millioner til 14 .486 tiltak. Det betyr at antallet tiltak støttet av Enova økte med nesten 80 prosent i fjor.

2019 har også startet særdeles bra. To måneder inn i året er det allerede utbetalt over 80 millioner til nesten 5.000 tiltak.

Oljeutfasing
Barnwell i Enova tror det er flere årsaker til den økende interessen for energitiltak blant norske boligeiere. Den aller viktigsteer forbudet mot fossil oljefyring som blir innført fra 1.januar 2020. Over 5.000 boligeiere kvittet seg med oljefyren eller parafinkaminen med støtte fra Enova i 2018.

– Over dobbelt så mange byttet ut oljefyren med vår hjelp i 2018 enn i 2017, og mer enn tre ganger så mange kvittet seg med parafinkaminen. En midlertidig økning i støttesatsene bidro nok til dette, men selv om vi nå har nedjustert støttenivået noe, ser vi ingen tegn til nedgang i pågangen til oss. Snarere tvert imot, sier Barnwell.

Markeder i utvikling
Det er god økning også blant flere av de andre tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet,som for eksempel el-produksjon (i all hovedsak solceller), varmestyringssystem og vannbåren varme (se tabell nederst for fullstendig oversikt).Enova tror at både økte strømpriser og en økende klimabevissthet er med på å forklare at flere gjør tiltak, og gleder seg over utviklingen.

– Støtten vi gir skal selvfølgelig være en gulrot som skal få folk til å gjøre energi- og klimatiltak de ellers ikke ville ha gjort, men hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode løsninger som trengeret lite dyttfor å etablere seg i markedet. Da er det avgjørende at vi ser en utvikling som bidrar til at de ulike teknologiene og tiltakene blir mer tilgjengelig for folk flest, og dermed også blir tatt i bruk uten støtte fra oss, sier Barnwell.

Den økte interessen gjenspeiler seg også hos Enovas svartjeneste som også opplevde rekordpågang i 2018: Nesten 80.000 henvendelser ble besvart mot cirka 60.000 året før.

Flest i Akershus
Den geografiske fordelingen viser at det ble gjennomført desidert flest tiltak i Akershus med over 2.000 registrerte tiltak, mens det ble utbetalt støtte til færrest tiltak i Finnmark med bare 60.

På plassene bak Akershus kommer Hordaland, Trøndelag, Rogaland, Østfold og Buskerud.

I sommer åpnet Enova for at også fritidsboliger kan få støtte gjennom Enovatilskuddet. I 2018 ble det utbetalt støtte til 266 tiltak i fritidsboliger.