Store prisforskjeller i Norge ga rekordhøye flaskehalsinntekter for Statnett. Her ser vi Statnett-anlegget Ulven transformatorstasjon i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Store prisforskjeller i Norge ga rekordhøye flaskehalsinntekter for Statnett. Her ser vi Statnett-anlegget Ulven transformatorstasjon i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rekordhøye flaskehalsinntekter for Statnett

Store prisforskjeller på strøm i Norge ga rekordhøye flaskehalsinntekter til Statnett i juli.

Inntektene for juli endte på nær 3 milliarder kroner og hittil i år er inntektene på 11,5 milliarder kroner. Til sammenligning var flaskehalsinntektene i fjor samlet på 5,3 milliarder kroner, opplyser Statnett.

Flaskehalsinntekter er inntekter Statnett får når strømmen går fra et område til et annet. Differansen mellom prisene i ulike områder går til Statnett.

75 prosent av inntektene i år kommer fra prisforskjeller internt i Norge. De nasjonale inntektene har aldri før stått for en så stor del av disse inntektene. Inntektene i juli ble nesten 2,3 milliarder kroner, som er mer enn de tre foregående månedene til sammen, og en suveren rekord, melder Europower.

Statnetts ekstraordinære inntekter på grunn av de store prisforskjellene skal i sin helhet tilbakeføres til strømkundene over tid.