Rejlers er tildelt oppdraget med å levere elprosjektering av kontorbygg og markedsarealer i Økern Portal i Oslo. Ill. DARK Arkitekter

Rejlers skal levere elprosjektering-tjenester til Økern Portal

Rejlers er valgt for å levere elprosjektering av kontorbygg og markedsarealer i Økern Portal i Oslo.

Økern Portal er med sine 81.000 kvadratmeter et av landet største pågående byggeprosjekter. Rejlers er tildelt oppdraget med elprosjektering av kontorbygg og markedsarealer, på totalt 68.300 kvadratmeter. Utførende el-entreprenør er Lysteknikk elektroentreprenør AS.

– Vi er meget godt fornøyd med å bli tildelt dette oppdraget. Vi har lang erfaring med denne type leveranser og vi er overbevist om at vi også denne gangen vil levere i henhold til forventning. Oppdragsgiver har klare ambisjoner om at Økern Portal skal bli et moderne smart bygg, og det passer også svært godt med vår strategi og kompetanseprofil, sier Petter Arnesen, direktør for buildings i Rejlers.