Administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge. Foto: Reilers.
Administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge. Foto: Reilers.

Rejlers: – Glade for at vi leverer sterke resultater

Rejlers har nå levert sint tall for 2023. – Vi er glade for at vi leverer sterke resultater, til tross for lav aktivitet i byggebransjen og privat sektor det siste året, sier Petter Arnesen, administrerende direktør i Rejlers, via en pressemelding.

Tallene for Rejlers Norge viser en liten økning på 15 millioner kroner i omsetning, fra 287 millioner i 2022 til 302 millioner i 2023, med et driftsresultat på 19 millioner kroner.

– Dette er vi rimelig godt fornøyd med. I tillegg gir nedgangstider oss muligheten til å bygge lag og kompetanse, og det har vi gjort. Det er bare å ta av seg hatten for alle rådgiverne i Rejlers, som har kunnskapen og gjennomføringskraften som skal til. Nå ser vi frem mot å bygge videre på dette grunnlaget, sier Arnesen videre.

På konsernnivå slår Rejlers sine tidligere resultater. Konsernet, inkludert alle nordiske land, kan vise til en omsetning på 4.088 millioner svenske kroner og et driftsresultat på 306 millioner svenske kroner.