Prosjekteringen av nye linje. og kabelstrekk vil blant annet ta hensyn til ras- og skredfare, samt ekstremvær. Foto: Elmea
Prosjekteringen av nye linje. og kabelstrekk vil blant annet ta hensyn til ras- og skredfare, samt ekstremvær. Foto: Elmea

Rejlers fikk strøm-kontrakt i Lofoten

Rådgivningsselskapet Rejlers har inngått avtale med Elmea, nettselskapet i Lofotkraft-konsernet, om prosjektering av flere 22kV linje- og kabelstrekninger i Lofoten.

Arbeidet skal styrke lokal kraftforsyning på øygruppen i Nordland. Rejlers arbeid inkluderer prosjektering av jord-, sjø-, luft- og jordkabler, samt nettstasjoner på flere strekninger i regionen.

– Vi har over tid bygget betydelig kompetanse på denne type prosjektering, og er glade for å bli valgt som leverandør til Elmea. Både lengre strekk med sjøkabler og områder med krevende værforhold øker kompleksiteten i prosjektet. Det gjør at vi kan utnytte vår solide kompetanse på prosjektet, sier Frank Huset, Leder i Distribusjon, i Rejlers divisjon Energy i en pressemelding.

I perioden 2009 til 2021 har Elmea investert 1,7 milliardet kroner i nye hovedlinjer gjennom Lofoten. Den nye hovedlinja er bygget for å tåle framtidens ekstremvær, og dimensjonert for elektrifiseringen av Lofoten.

– Denne store utbyggingen er en investering for de neste 50 årene, og understreker vårt samfunnsoppdrag: Trygge hverdagen og investere i framtida for innbyggere og næringsliv i Lofoten. Nå arbeider vi videre med det lokale distribusjonsnettet. I 2022 investerte vi 73 millioner i arbeidet med å gjøre det mer robust, sier daglig leder Pål Martinussen i Elmea i samme melding.