Ill. LPO Arkitekter

Reitan Eiendom satser i kontormarkedet i Oslo

Reitan Eiendom har kjøpt 51,4 prosent av aksjene i SWG33 Invest AS, som eier eiendommen Schweigaards gate 33.

Eiendommen er sentralt lokalisert, fem minutter fra Oslo S. Bygget som ferdigstilles i februar er et nybygg på 22.700 kvadratmeter med Bane NOR SF som eneste leietaker. Nybygget har åtte etasjer og to bygningskropper. Eiendommen har  flere miljøvennlige egenskaper og vil få BREEAM Excellent sertifisering.

- Reitan Eiendom har i en tid syslet med tanken om å etablere en posisjon i eiendomsmarkedet sentralt i Oslo. Kjøpet av Schweigaards gate 33 passer svært godt inn i så måte. Med sin beliggenhet og kvaliteter har vi god tro på at eiendommen vil styrke seg relativt til markedet i årene som kommer, sier administrerende direktør i Reitan Eiendom Ingolv Høyland.

DNB Markets bistod som rådgiver på vegne av investorene i SWG33 Invest AS i prosessen.