Den 15. mai i år inngikk Nye Veier og Acciona avtale om å bygge E6 Ranheim-Værnes. Dersom reguleringsplanen ikke får politisk godkjenning, står kontrakten i fare for å bli kansellert. F.v: Prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona. I bakgrunnen ser vi flere fra ledelsen til de to selskapene. Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier er oppe til venstre i skjermen. Foto: Nye Veier

Reguleringstrøbbel for E6-prosjekt - Nye Veiers milliardkontrakt med Acciona kan bli kansellert

Kommunaldirektøren i Trondheim anbefaler bystyret å si nei til reguleringsplanen for ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Nye Veier truer med at prosjektet kan bli satt på vent i åtte år.

Stjørdal kommune har sagt ja til Nye Veiers forslag til reguleringsplan for 23 kilometer med firefelts motorvei mellom Ranheim og Værnes, men signalene frå både Malvik og Trondheim lover ikke godt for Nye Veiers milliardprosjekt.

Ifølge Bladet og Adressa har kommunedirektøren i Trondheim lagt frem sin innstilling for bygningsrådet i byen.

Der skriver kommunaldirektøren at han ikke anbefaler bystyret å vedta E6-planene.

«Begrunnelsen for å ikke vedta forslaget er at antatt samfunnsøkonomisk gevinst av å tillate et tiltak som legger til rette for høyere fartsgrense ikke bør komme foran forholdet til folkehelse, klima, nullvekstmålet og forholdet til berørte landbruksområder,» heter det i innstillingen som er gjengitt i Adressa.

Misnøye med at tunnel er tatt ut

Også i Malvik kommune er det motstand. Her har Arbeiderpartiet signalisert at de vil si nei.

Ifølge Adressa ønsker Malvik en tunnel i Hommelvik og en annen løsning i Leistadkrysset enn det Nye Veier legger opp til. Tunnelen ble tatt ut fra planene da Nye Veier jobbet med å få ned kostnadene i prosjektet.

Nye Veier er overrasket

Nye Veiers prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan. Arkivfoto.

– Overraskende, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan om kommunaldirektørens i Trondheim sin innstilling.

– Det er ikke godt nytt for prosjektet?

– Det er mulig det, men vi kan ikke kommentere innstillingen før vi har vært gjennom den i detalj. Når det gjelder Malvik kommune, så skal de behandle saken i kommunestyret på mandag. Stjørdal sa ja til planen i slutten av mai, sier Johan Arnt Vatnan. 

Kontrakt kan bli kansellert

15. mai ble Acciona enig med Nye Veier om en kontraktssum på 4,3 milliarder kroner eks mva for byggefasen.

Denne avtalen står nå i fare for å bli lagt på is.

– Dersom vi ikke får gjennom reguleringsplanen, så må den kanselleres. Det får i tilfelle betydning for både Acciona, underentreprenøren LNS og alle andre som er involvert, sier Vatnan.

– Vil en kansellering bety at dere må ut med kompensasjon til entreprenør?

– Nei, det ligger en avbrytningsklausul inne i kontrakten. Det er en forutsetning at reguleringsplanen er på plass, sier Vatnan, som nå sier de bruker mye tid og ressurser på å forklare politikerne i Malvik og Trondheim hvilke konsekvenser et eventuelt nei til reguleringsplanen vil få.

– Dersom vi ikke får vedtak på bygging, så kan vi ikke bygge. Så enkelt er det. Og dersom vi ikke får et vedtak nå, så vil finansieringen fra dette prosjektet sannsynligvis gå til andre prosjekter i Nye Veier-porteføljen.

– Er det riktig at Nye Veier prosjektet kan bli utsatt så lenge som åtte år dersom ikke reguleringsplanen går igjennom?

– Ja. Dersom E6 Ranheim-Værnes mister sin plass nå, må prosjektet finne seg i å stille seg i kø på nytt dersom det blir stopp. Slik jeg kjenner likviditeten i Nye Veier er det ikke sikkert vi kommer i gang før 2027-2028, sier Johan Arnt Vatnan.

Allerede forsinket

Nye Veier-prosjektet er allerede forsinket. Det opprinnelige målet var at byggingen skulle ha oppstart i midten av 2019.

Tidligere i år, og etter at en ny reguleringsplan var sendt inn til politisk behandling, var sommeren 2020 satt som nytt mål for oppstart.

I Trondheim skal skal behandles av bygningsrådet 23. juni, før den skal opp til samferdsels- og arealkomiteen, skriver Adressa.

Til slutt skal bystyret behandle saken 3. september.

Byggeindustrien har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Acciona.