Digital signering med alternativt håndtrykk. F.v: Prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona. I bakgrunnen ser vi flere fra ledelsen til de to selskapene. Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier er oppe til venstre i skjermen. Foto: Nye Veier

Nye Veier går videre med Acciona på milliardprosjekt i Trøndelag

Nye Veier og Acciona er blitt enige om kontraktssummen for utbyggingsfasen av E6 Ranheim - Værnes, og viderefører dermed samarbeidet.

I en pressemelding skriver Nye Veier at de siden oktober 2018 jobbet sammen med det spanske entreprenørfirmaet Acciona Construcciòn S.A. om byggeprosjektet E6 Ranheim - Værnes (23 km).

Nå har partene blitt enige om fastprisen for utbyggingsfasen, og dermed videreføres samarbeidet. Kontraktssummen for byggefasen er på cirka 4,3 milliarder kroner eks. mva. inkl. vedlikeholdsgaranti.

– Det har vært en åpen og transparent samhandlingsprosess, og vi er veldig glade for at vi fortsetter det gode samarbeidet med Acciona, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i meldingen.

Aanesland forteller i meldingen at det kan bli byggestart til sommeren.

Men før spaden kan settes i jorda, må reguleringsplanene i Trondheim, Malvik og Stjørdal kommune komme på plass.

Reguleringsplanene skal til politisk behandling i slutten av mai og midten av juni, opplyser Nye Veier.

Etter at Nye Veier og Acciona inngikk samarbeid i 2018, har de sammen jobbet for å utvikle og optimalisere prosjektet. Nye Veier sier at en viktig oppgave i denne fasen er å redusere prosjektets risiko.

– Vi har redusert risiko for uforutsette grunnforhold og vi har optimalisert E6-linja for å redusere sikkerhetsrisiko og forbedre trafikkavvikling i utbyggingsfasen, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan.

Prosjektet i Trøndelag er bak skjema, og i mars fortalte Byggeindustrien at Nye Veier-prosjektet i Trøndelag har stått i stampe på grunn av at arbeidet med reguleringsplanen har tatt lenger tid enn antatt.

Kvikkleire har gitt utfordringer og Nye Veier måtte foreslå flere store endringer for å få ned kostnadene, og blant annet er en tunnel tatt ut av prosjektet.

I utgangspunktet hadde Nye Veier planer om byggestart i fjor sommer.

Acciona har også avsluttet et samarbeid med rådgiveren Multiconsult på grunn av uenighet om risikofordelingen i prosjektet. Nå er det Rambøll som er inne som rådgiver.

Planlagt ferdigstillelse for den 23 kiliometer lange motorveien med fire felt er satt til slutten av 2025.

Med seg i arbeidet med ny E6 Ranheim – Værnes har Acciona Leonhard Nilsen & Sønner AS som underentreprenør.