Nye Veier hadde håp om byggestart i midten av 2019, men ennå er ikke arbeidet med reguleringsplan ferdig. Nå blir trolig prosjektet forsinket med mellom et halvt og trekvart år. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veiers milliardprosjekt i stampe og rådgiver trakk seg fra entreprenørsamarbeid

Nye Veier trodde på byggestart i fjor sommer, men reguleringsplanen for E6 Ranheim-Værnes er ennå ikke godkjent. Den endelige totalentreprisen med Acciona er heller ikke undertegnet, og samarbeidet mellom entreprenøren og rådgiveren Multiconsult ble avsluttet i høst på grunn av uenighet om risikofordeling.

I 2018 gikk Nye Veier videre med entreprenøren Acciona Construcción S.A.til den såkalte konkretiseringsfasen av utbyggingen E6 Ranheim og Værnes.

Konkretiseringsfasen skal gi entreprenøren mulighet til å overbevise byggherren Nye Veier om at de har valgt riktig leverandør – før den endelige totalentreprise-kontrakten signeres.

Målet var at byggingen av 23 kilometer med firefelts motorvei skulle ha oppstart medio 2019, men totalentreprisen mellom Nye Veier og Acciona er ennå ikke signert.

Kontrakten har en makspris på 4,4 milliarder kroner (indeksregulert) eksklusiv moms.

Bakgrunnen for at maskinene fortsatt står stille, er at reguleringsarbeidet har tatt lenger tid enn hva Nye Veier hadde forutsett.

Planen har vært gjennom større endringer og skal andregangsbehandles i de tre berørte kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal i løpet av våren.

Det betyr at byggearbeidene tidligst kan komme i gang i mai/juni.

I tillegg har rådgiveren Multiconsult som var med i det opprinnelige vinnerteamet sammen med totalentreprenør Acciona og underentreprenør LNS, trukket seg fra samarbeidet med den spanske entreprenøren.

Derfor trakk Multiconsult seg ut

Rådgiverselskapet Multiconsult bekrefter overfor Byggeindustrien at de ikke lenger er en del av Nye Veier-prosjektet.

– Jeg kan bekrefte at Multiconsult sent i fjor høst takket nei til videre planlegging og prosjektering av E6 Ranheim - Værnes. Det er først og fremst forelagte kontraktsvilkår med urimelig risikofordeling mellom partene som ligger bak beslutningen, skriver kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult i en kommentar til Byggeindustrien.

– Multiconsult er vant med å håndtere risiko i alle kontrakter. Imidlertid må rammevilkår og risiko være av en karakter som gjør det mulig for medarbeiderne og selskapet å lykkes i oppdraget. Det ville vi ikke ha hatt med de kontraktsvilkårene som forelå. Tross lange forhandlinger klarte vi ikke å finne en akseptabel løsning for begge parter og valgte derfor å avslutte samarbeidet for denne gangen, skriver Christensen videre.

Har ikke signert avtale med Rambøll

På Nye Veiers nettsider er det opplyst at Rambøll nå er rådgiver i prosjektet, men den endelige kontrakten mellom Acciona og rådgiverselskapet er heller ikke ferdigforhandlet.

Rådgiverselskapet jobber nå på en timebasert avtale med Acciona.

Rambøll opplyser til Byggeindustrien at de ikke har en avtale på plass for detaljprosjekteringen for totalentreprisefasen, men at det pågår forhandlinger mellom partene.

Acciona: - Har intensjonsavtale med Rambøll

Accionas prosjektdirektør Jacobo Arnanz Gonzalez opplyser til Byggeindustrien at de anser det som en formalitet å få plass en endelig avtale med Rambøll, og viser til at en intensjonsavtale allerede er på plass.

– Rambøll har allerede folk som jobber på prosjektet, intensjonsavtalen mellom oss er på plass. Det er bare formaliteter som gjenstår, sier Jacobo Arnanz Gonzalez til Byggeindustrien.

Accionas prosjektdirektør bekrefter at uenighet om risikofordelingen mellom den forrige rådgiveren Multiconsult og entreprenøren var årsaken til at samarbeidet ble brutt i høst.

– Design and build-kontrakter (totalentrepriser med samhandling journ.anm) er nytt i Norge. I en sånn kontrakt er det vanlig at risikoen på rådgiver er noe høyere sammenlignet med en vanlig kontrakt der man kun står for bygging. Det er bakgrunnen for at Multiconsult trakk seg ut. Utover det, viser vi til Nye Veier for mer informasjon om prosjektet, sier han.

– Når forventer dere at reguleringsplanen blir godkjent?

– Når det gjelder spørsmål om tid og reguleringsplan, viser vi til vår kunde Nye Veier for mer informasjon om status, sier Gonzalez.

Dette sier Nye Veier om E6-problemene

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.

Nye Veiers prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan sier grunnen til at første spadetak ikke er tatt, er at det har tatt lenger tid å få utarbeidet reguleringsplan enn først antatt.

– Vi har brukt tid på å optimalisere prosjektet og vi så at det var et utviklingspotensial som vi trengte å bruke bedre tid på i reguleringsarbeidet. Det er gjort noen endringer som har vært av større omfang enn det vi så da vi startet arbeidene, og siden planen berører tre kommuner har det tatt lenger tid å få den godkjent, sier Vatnan.

Reguleringsplanen ble førstegangsbehandlet i Trondheim, Malvik og Stjørdal andre halvår 2019. Dette var etter at Nye Veier opprinnelig hadde ambisjoner om å være i gang med selve byggearbeidene.

– Etter høringsrunden kom det noen innsigelser og kommentarer. Sånn som vi ser det, er disse nå behandlet og løst opp i, sier Vatnan.

Han sier usikkerheten i prosjektet nå er knyttet til den politiske behandlingen i de tre berørte kommunene. Andregangsbehandlingen av reguleringsplanen vil skje i planutvalg/formannskap og bystyre/kommunestyre i Trondheim, Malvik og Stjørdal i løpet av våren.

– Den politiske usikkerheten er noe vi må leve med, men vi har et sterkt håp om at kommunene vedtar andregangsbehandlingen i løpet av mai. Vi har jobbet tett med sektormyndigheter og administrasjonene i kommunene, og dialogen har vært god.

– Vil prosjektet bli dyrere enn planlagt etter de endringene som er gjort?

– Vi forhandler nå om en fastpris for gjennomføringsfasen med Acciona. Den gjenstår det å bli enig med Acciona om, men maksimalprisen vår er på 4,4 milliarder kroner indeksregulert, sier Vatnan.

– Og det blir ikke dyrere enn det?

– Vi har som sagt vår maksimalpris på 4,4 milliarder eksklusiv moms som vi forholder oss til. Utover det kommenterer vi ikke de pågående forhandlingene med Acciona.

– Dere skal etter planen være ferdig 2024/2025, snakker vi her om en mulig forsinkelse på ett år?

– Tidsplanen blir noe justert, men ikke med ett år. Vi snakker om et halvt år til tre-kvart-år. Men fremdriftsplan og frister er noe som er en del av forhandlingene med Acciona, sier Vatnan.

– Når har dere spaden i jorda?

– Vi må ha reguleringsplanen i boks før vi kan sette i gang. Vi planlegger byggestart så fort den er på plass.

– Dere hadde planlagt byggestart medio 2019, hva betyr denne tidsforskyvningen for entreprenørenes kapasitet?

– Det må du nesten snakke med Acciona om.

– Multiconsult som var en del av vinnerteamet har trukket seg, og Rambøll skal inn. Hvilke konsekvenser får det for prosjektet?

– Multiconsult var med i prosjektet frem til arbeidet med reguleringsplanen var fullført og klargjort for andregangsbehandling. De har gjort en god jobb både med selve planen og med kommune-oppfølgingen i tiden etterpå. Samtidig har det pågått forhandlinger mellom dem og Acciona om detaljprosjektering for gjennomføringsfasen, men der har de ikke blitt enige.

– Rambøll har ikke undertegnet avtale, men forhandler nå og jobber på timepris. Har dette påvirket prosjektet?

– Nei, byttet av rådgiver til Rambøll har ikke påvirket prosjektet noe. Acciona får uttale seg om hvilken avtale de har med Rambøll, men vi har fra vårt ståsted ivaretatt rådgiversituasjonen i tråd med anskaffelseslovverket, sier Vatnan.

FAKTA:

  •  E6 Ranheim–Værnes skal bygges som firefelts motorvei med doble tunnelløp.
  • Den nye motorveien skal bygges samtidig som trafikken skal gå som normalt på dagens E6.
  • Konkurranse med prekvalifisering ble utlyst i desember 2017.
  • I februar 2018 ble fem tilbydere kvalifisert for å konkurrere om totalentreprisen, med tidlig involvering av entreprenør.
  • For prosjektet E6 Ranheim–Værnes ble tilbyderne også invitert til å samhandle om alle deler av prosjektet i utviklingsfasen før kontrakten lukkes som totalentreprise.
  • Acciona ble valgt til den såkalt konkretiseringsfasen, men den endelige totalentreprisekontrakten er foreløpig ikke signert.