Den planlagte tunnelen i Hommelvik er tatt ut i forslaget til ny reguleringsplan. Mer kvikkleire enn antatt har dratt opp kostnadene i prosjektet. Illustrasjon: Nye Veier

Kvikkleire har gitt kostnadsøkning i Nye Veier-prosjekt - tar ut tunnel i ny reguleringsplan

Nye Veier foreslår flere store endringer for å få ned kostnadene i det forsinkede E6 Ranheim-Værnes-prosjektet. Blant annet forsvinner en tunnel ut av prosjektet.

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier Trøndelag. Foto: John Inge Vikan

Nye Veier trodde på byggestart i fjor sommer, men reguleringsplanen for E6 Ranheim-Værnes er ennå ikke godkjent i de tre berørte kommunene Trondheim, Stjørdal og Malvik.

Den endelige totalentreprisen med entreprenøren Acciona er heller ikke undertegnet, og Byggeindustrien kunne nylig fortelle at samarbeidet mellom entreprenøren og rådgiveren Multiconsult ble avsluttet i høst på grunn av uenighet om risikofordeling i prosjektet.

Nye Veier og Acciona jobber nå med å få gjennom reguleringsplanen, og partene forhandler også om selve totalentreprisekontrakten.

En del av grepene som tas, blir gjort for å få ned maksprisen byggherren har satt på 4,4 milliarder kroner (eks. moms).

I forslaget til ny reguleringsplan er blant annet:

  • linjeføringen justert på grunn av større og mer utfordrende geotekniske og geologiske forhold i enkelte områder (kvikkleire).
  • Det er lagt opp til ny linjeføring i Hommelvik. Her går man bort fra en tunnelløsning til vei i dagen.
  • Noen konstruksjoner er ifølge Nye Veier optimalisert, noen mindre konstruksjoner tatt ut.
  • Noen kryss er omarbeidet blant annet med prioriteringer av sikrere løsning for gang- og sykkelveg.
  • Linjeføringen også justert noe  for å bevare større deler av dyrka mark

Beholder 110-grense

Når det gjelder fartsgrenser på strekningen så blir de som først planlagt 110 km/t som skiltet hastighet på store deler av strekningen.

– Det er riktig at vi optimaliserer noen steder for å øke verdien prosjektet. En av årsakene er at grunnforholdene er mer krevende enn først antatt. Det er mye mer kvikkleire enn forutsatt og det er også gjort noen mindre justeringer på grunn av geologi. I tillegg har vi i samarbeid med Malvik kommune gjort endringer i Svebergkrysset som gjør trafikkbildet vesentlig tryggere for fotgjengere og syklister, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier til Byggeindustrien.

– Hvordan går forhandlingene med Acciona, vil det være denne entreprenøren som er med videre også når prosjektet skal bygges? 

– Det er ingenting som tilsier noe annet i dag. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har med dem. Det har vært en positiv opplevelse så langt, sier Vatnan.

I 2018 gikk Nye Veier videre med entreprenøren Acciona Construcción S.A.til den såkalte konkretiseringsfasen av utbyggingen E6 Ranheim og Værnes.

Blir forsinket

Konkretiseringsfasen skal gi entreprenøren mulighet til å overbevise byggherren Nye Veier om at de har valgt riktig leverandør – før den endelige totalentreprise-kontrakten signeres. Den forhandles det om nå.

Da Byggeindustrien første omtalte utfordringene på Nye Veier-prosjektet sa Johan Arnt Vatnan at tidsplanen blir noe justert.

– Vi snakker om et halvt år til tre-kvart år. Men fremdriftsplan og frister er noe som er en del av forhandlingene med Acciona, sa Vatnan.