Slik blir nye NTNU. Illustrasjon: Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen
Slik blir nye NTNU. Illustrasjon: Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Reguleringen for NTNUs campus-samling vedtatt

Bystyret i Trondheim har vedtatt reguleringsplanen for NTNUs campus-samling. Med det er en milepæl nådd i målet om byggestart i 2024.

Bystyret i Trondheim vedtok torsdag de komplette planene for alle fem delområder som utgjør reguleringen for NTNUs campus-samling, skriver Statsbygg i en pressemelding.

– Reguleringsplanene som er vedtatt, er omfattende og det er gjennomført et solid samarbeid mellom Statsbygg, NTNU og Trondheim kommune for å få dette på plass. Nå har vi et viktig fundament for byggestart i 2024, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i meldingen.

Planen sikrer tilstrekkelig arealrammer for å realisere samlingen av de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen. Samtidig gir den helhetlige planen på over 360.000 kvadratmeter rammer for NTNUs videre utvikling.

Det har samtidig pågått en god prosess med Riksantikvaren for å finne de riktige rammene for den vernede Hovedbygningen på Gløshaugen. Utviklingen av den gamle bygningen til et nytt hovedknutepunkt for ansatte og studenter er blitt til i en balanse mellom å ivareta behovet for ombygging og vernehensyn, opplyser Statsbygg.