Ved anlegget i Olsvik i Bergen spyler Wikholm biler med regnvann i stedet for drikkevann. Her er det innkjøpsansvarlig Vidar Berentsen som håndterer høytrykksspyleren.

Ved anlegget i Olsvik i Bergen spyler Wikholm biler med regnvann i stedet for drikkevann. Her er det innkjøpsansvarlig Vidar Berentsen som håndterer høytrykksspyleren.

– Regnvann er en ressurs

Anleggsgartnermester Stein Wikholm i Wikholm AS i Bergen mener regnvann er en ressurs og ikke et problem.