En utregning Klassekampen har gjort basert på tall fra kraftselskapet Å Energi viser at for å nå målet må det bygges rundt 60.000 dekar solceller, eller 8700 fotballbaner, de neste sju årene.  Foto: Frank May / NTB
En utregning Klassekampen har gjort basert på tall fra kraftselskapet Å Energi viser at for å nå målet må det bygges rundt 60.000 dekar solceller, eller 8700 fotballbaner, de neste sju årene. Foto: Frank May / NTB

Regjeringens solcellemål krever at det må bygges ut områder tilsvarende 8700 fotballbaner

Regjeringens planlagte solcelleutbygging tilsvarer områder på til sammen 8700 fotballbaner. Fornybar Norge tror det er mulig uten lammende konflikter.

I revidert nasjonalbudsjett kom regjeringen og SV til enighet om å sette et nytt mål for solenergi på 8 TWh innen 2030.

En utregning Klassekampen har gjort basert på tall fra kraftselskapet Å Energi viser at for å nå målet må det bygges rundt 60.000 dekar solceller, eller 8700 fotballbaner, de neste sju årene.

Fornybar Norge er forberedt på protester, men tror det er mulig å nå solenergimålet.

– Det vil komme protester, som det alltid er når det er snakk om prosjekter som krever areal. Men jeg tror vi kan få det til uten lammende konflikter som hindrer oss i å nå målet, sier Robert Kippe, leder for myndighetskontakt i Fornybar Norge, til avisen.

Han mener det er avgjørende at Norges vassdrags- og energidirektorat, kommunene og utbyggene har god dialog med berørte parter.

– Innsigelser fra de som blir berørt, må tas på alvor og lyttes til, sier Kippe.

Norsk Solenergiforening er veldig fornøyd med regjeringens solenergimål, men er usikker på om regjeringen skjønner omfanget av hva de har vedtatt.

– Det kommer til å måtte utdannes mange fagfolk innen både bygningsfag og teoretiske fag, sier Yngvar Søetorp, daglig leder i Norsk Solenergiforening, til avisen.