Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) ønsker flere kommunesammenslåinger i årene som kommer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen vurderer videre kommunerevidering

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere om alle landets kommuner skal ha det samme ansvaret og de samme oppgavene.

Ifølge Klassekampen jobber regjeringen med en plan for å reformere Kommune-Norge ytterligere.

I januar 2020 var alle sammenslåingene i kommunereformen gjennomført. Dermed hadde Norge fått 43 nye kommuner og 6 nye fylkeskommuner. Det er nå 356 kommuner og 11 fylker i landet.

Mange kommuner er fortsatt for små, mener kommunalminister Nikolai Astrup (H).

«Kommunene er svært forskjellige med hensyn til blant annet folketall, avstander og sentralitet, og har ulike forutsetninger for å ivareta funksjonene som generalistkommune», skriver han i en epost til Klassekampen.

Et nytt utvalg skal derfor vurdere det såkalte generalistkommunesystemet, som innebærer at alle kommuner, uavhengig av størrelse, skal løse de samme oppgavene og ha de samme oppgavene.

KS mener generalistkommuneprinsippet må beholdes, men styreleder Bjørn Arild Gram sier de ikke er mot å «forsterke kunnskaps- og analysegrunnlaget om kommuner og kommunale tjenester».

Regjeringen vil også at flere kommuner slår seg sammen i årene som kommer.

«Trass i historisk mange sammenslåinger, endret det likevel ikke hovedtrekkene i kommunestrukturen», påpeker Astrup.