Koronapandemien hadde, og har fremdeles, store ringvirkninger for internasjonal luftfart. Både innenriks- og utenlandstrafikk var periodevis stengt i 2020, og passasjertallene er fortsatt påvirket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Koronapandemien hadde, og har fremdeles, store ringvirkninger for internasjonal luftfart. Både innenriks- og utenlandstrafikk var periodevis stengt i 2020, og passasjertallene er fortsatt påvirket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen varsler tiltak etter inntektssvikt for Avinor

Avinor står i en krevende økonomisk situasjon etter pandemien. Nå varsler regjeringen tiltak for å unngå at flyplasser må legges ned.

– Ingen flyplasser skal legges ned. Derfor varsler vi økonomiske tiltak nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Pandemien traff luftfarten med stor kraft, og trafikken er ennå ikke tilbake på samme nivå som før. Statseide Avinor står allerede i en utfordrende økonomisk situasjon, og selskapet venter lavere inntekter fremover.

Avinor får sine inntekter fra driften av flyplasser. Overskuddet fra driften av Oslo lufthavn og andre større flyplasser har gjort det mulig for selskapet å drifte ulønnsomme lufthavner i distriktene.

Men fallet i passasjertall har skapt en alvorlig situasjon for selskapet.

I et brev til Avinor skriver Samferdselsdepartementet at regjeringen vil øke lufthavnavgiftene med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024.

– Økningen i lufthavnavgiftene som flyselskapene betaler til Avinor for å bruke flyplassene, er noe høyere enn prisstigningen, men vesentlig lavere enn det Avinor selv har foreslått. Dette innebærer at vi tar hensyn til det samlede avgiftsnivået for luftfartsnæringen, sier Nygård i pressemeldingen.

Samtidig vil regjeringen også se på andre tiltak, blant annet om staten bør overta finansieringen av oppgaver Avinor i dag utfører for å sikre viktige samfunnsfunksjoner, blant annet knyttet til ambulanseberedskap og grensekontroll.

Regjeringen vil også vurdere om Avinor kan få lov til å selge ikke-taxfreevarer i taxfreebutikkene. Det vil blant annet kunne åpne for salg av lokalproduserte varer.