I statsbudsjettet for neste år vil det komme en solid satsing på enøktiltak, varsler regjeringen. Foto: Javad Parsa / NTB

I statsbudsjettet for neste år vil det komme en solid satsing på enøktiltak, varsler regjeringen. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen varsler saftig enøksatsing i statsbudsjettet

Når statsbudsjettet for neste år legges fram i oktober, vil det blant annet inneholde en solid satsing på energisparende tiltak, varsler regjeringen.

– Det kommer en bred pakke i statsbudsjettet, med en konkret plan for energisparing, opplyser statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet til NTB.

Hvor mye satsingen vil utgjøre i kroner og øre, vil han ikke ut med før statsbudsjettet legges fram.

Men pakken vil inneholde støtte til enøktiltak for både husholdninger og bedrifter, framholder statssekretæren.

Mer til Husbanken

Også Husbanken skal styrkes og få utvidet mandat for å bidra til at også lavinntektsfamilier skal ha råd til å investere i energisparende tiltak som solceller, varmepumper og etterisolering, sier Eriksen.

MDG gikk mandag ut med en oppfordring til partiene på Stortinget om å stille seg bak et krav om en egen krisepakke i milliardklassen til enøktiltak.

Ifølge MDG er det bare vedtatt ett enøktiltak til 100 millioner kroner siden strømpriskrisen traff oss. Pengene skal brukes til energitiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger.

Samtidig har regjeringen så langt bevilget 34 milliarder kroner i strømstøtte.

MDG ønsker satsingen i statsbudsjettet velkommen, men mener den kommer for seint.

– Å satse på solceller på tak og etterisolering av bygninger er de mest lavthengende fruktene vi har for å redusere energibruken på kort sikt. Derfor er det uforståelig at regjeringen ikke synes dette haster mer, sier MDGs Lan Marie Berg til NTB, og legger til:

– Mens vi venter på virkningene av dette har vi mange dyre og kalde måneder foran oss. De som ønsker å etterisolere huset sitt ønsker å gjøre dette nå, ikke i januar når pengene vil komme dersom regjeringen venter til de har forhandlet statsbudsjett med SV, mener hun.

Strømstøtte

Også neste år vil strømstøtten gjøre et kraftig innhogg på statsbudsjettet.

Støtten er nå på 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kWh, for inntil 5.000 kWh per målepunkt.

Støtten er vedtatt ut mars neste år, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har gjort det klart at regjeringens anbefaling er at ordningen varer ut hele 2023.