Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lukker ikke døren for et toprissystem for strøm. Foto: Javad Parsa / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lukker ikke døren for et toprissystem for strøm. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen lukker ikke døren for «norgespris» på strøm

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at regjeringen skal vurdere forslag om et toprissystem på strøm, hvor utenlandskablene får egne priser.

– Jeg har ennå ikke sett et overbevisende argument for at det er veien å gå, sier Støre.

Men han lover samtidig å vurdere et slikt tiltak seriøst:

– Det har kommet som innspill, så vi skal ha en gjennomgang og vurdere det.

Både Senterpartiet og SV har tatt til orde for et system hvor man har én pris på strøm for innenlands bruk og én for eksportstrøm gjennom utenlandskablene.

– Det med å ha egne prisområder rundt kablene har jeg sett. Jeg vil ikke åpne for eller lukke døren for det nå. Men det reiser en lang rekke problemstillinger i forhold til vårt ansvar for å ha utveksling med andre land og hva det vil gjøre med prisfastsettelsen og forsyningssikkerheten. Men vi skal se på det grundig, sier Støre.

Han ble onsdag utfordret av SV-leder Audun Lysbakken på energipolitikk. Lysbakken pekte på det han mener er grunnleggende feil med dagens system.

– Selvfølgelig er det krigen og Putins energiimperialisme som er årsaken til de løpske gassprisene i Europa. Men det kan jo også hende at denne situasjonen har avdekket at et fritt markedssystem på det som jeg tror de fleste mener er svært grunnleggende infrastruktur, nettopp passer dårlig i en slik krise, sa SV-lederen.

Audun Lysbakken (SV) (t.v.) stilte onsdag statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spørsmål om toprissystem på strøm under den muntlige spørretimen på Stortinget. Foto: Javad Parsa / NTB

Audun Lysbakken (SV) (t.v.) stilte onsdag statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spørsmål om toprissystem på strøm under den muntlige spørretimen på Stortinget. Foto: Javad Parsa / NTB