Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Regjeringen legger fram stortingsmelding om vindkraft

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om vindkraft. Stortingsmeldingen vil trolig bli lagt fram før sommeren.

– Engasjementet knyttet til vindkraft er stort, og det er viktige spørsmål som nå har behov for avklaringer. Fremtidig utvikling av vindkraft på land trenger et forutsigbart rammeverk, og bedre lokal og regional forankring. Derfor vil vi legge fram en stortingsmelding om saken, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Etter det NTB forstår vil meldingen trolig bli lagt fram for Stortinget før sommeren.

Det har det siste året vært stans i behandlingen av nye vindkraftkonsesjoner i Norges vassdrags- og energidirektorat, fordi myndighetene har jobbet med en avklaring på hvor man kan bygge vindkraft.

I pressemeldingen skriver Olje- og energidepartementet at regjeringen vil sørge for at hensynet til beboere i nærområdet og til berørte næringsinteresser blir godt ivaretatt, og at de nå går gjennom konsesjonsbehandlingen med mål om å forbedre og se på innstramminger av dagens praksis.

– Meldingen skal se grundig på hele konsesjonssystemet for vindkraft. Jeg vil i arbeidet med meldingen lytte til organisasjoner, vindkraftbransjen, lokale og regionale myndigheter og andre. Jeg vil lære av erfaringer med dagens konsesjonsordning, og innhente forslag til endringer, sier Bru.

Nyheten om stortingsmeldingen skulle egentlig ha blitt offentliggjort av olje- og energiminister Tina Bru (H) på et innspillsmøte om vindkraft onsdag, men møtet ble avlyst som følge av rådene fra helsemyndighetene knyttet til koronasmitte.