Kulturminister Trine Skei Grande og regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 19 millioner kroner som vil sørge for full momskompensasjon for idrettsanlegg i 2018. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Regjeringen går for full momskompensasjon for idrettsanlegg

Idrettslag ser ut til å slippe å ta regningen på de resterende 19 millioner kronene som ikke var med i årets momskompensasjonsordning for idrettsanlegg.

Regjeringen går inn for at staten i sin helhet dekker 304 millioner kroner i kompensasjon for 474 søknader godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– I nysalderingen av statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 19 millioner kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi alle søkere full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp i 2018, står det i en pressemelding.

Inntil fredagens nyhet så idrettslag over hele landet ut til å måtte ta regningen på de siste 19 millionene selv.

– Bygging av idrettsanlegg er avgjørende for å nå målet vårt om idrett og fysisk aktivitet for alle. Kompensasjon av merverdiavgift gjør det lettere å finansiere investeringer i idrettsanlegg og stimulerer utbygging av nye anlegg, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Stortinget har bevilget 285 millioner kroner til ordningen for 2018, inkludert 100 millioner kroner i revidert budsjett. Tilleggsbevilgningen sikrer at alle søkere oppnår full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp i 2018.