Regjeringen foreslår enklere regler for gjeldstyngede småbedrifter

Regjeringen foreslår å gjøre rekonstruksjonsforhandlinger enklere og billigere for små foretak.

I mai trådte nye, midlertidige regler om rekonstruksjonsforhandlinger for bedrifter i kraft. Formålet med reglene er å forhindre konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Nå ønsker regjeringen å gjøre rekonstruksjonsforhandlingene enda enklere for småbedrifter.

– Slike forhandlinger for å unngå konkurs kan være kostbare, særlig for små bedrifter. Det er derfor behov for enklere regler som igjen begrenser kostnadene. Reglene må på samme tid ivareta behovene til dem som bedriften skylder penger, og bedriftens ansatte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Forslaget til nye forskriftsregler ble sendt ut på høring tirsdag. Høringsfristen er 2. juni.