Illustrasjon: Team Urbis/Statsbygg

Regjeringa foreslår å starte bygginga av nytt regjeringskvartal

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen oppstart av første byggetrinn i nytt regjeringskvartal. Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 milliardar kroner til første byggetrinn innenfor en kostnadsramme på 20,5 milliardar kroner.

– Det er mer enn ni år siden terroren ramma nasjonen, og vi måtte starte arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet. I statsbudsjettet for 2021 legg regjeringa fram kostnadsramma for det nye regjeringskvartalet, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), i ei pressemelding.

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen oppstart av første byggetrinn i nytt regjeringskvartal. Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 milliardar kroner til første byggetrinn innenfor en kostnadsramme på 20,5 milliardar kroner.

– Det har vore ein lang, grundig og open prosess. Vi ser fram til å få plass eit trygt og grønt regjeringskvartal til glede for byen, landet og alle som skal jobbe der, seier Astrup.

Regjeringa arbeider for å halde kostnadene nede, og vil styre prosjektet stramt i gjennomføringsfasen.

– Regjeringa ønsker å holde kostnadene så lave som mogeleg. Men det er ikkje til å legge skjul på at dette er eit stort, dyrt og komplisert prosjekt mellom anna på grunn av krav til sikkerheit og vanskelege grunnforhold, seier Astrup.

Dersom Stortinget vedtar regjeringas forslag, kan bygginga starte i 2021. Planen er at departementa kan flytte inn i første byggetrinn i andre del av 2025 og første del av 2026.

Regjeringa vil komme tilbake til Stortinget med byggetrinn 2 og 3 når dei er ferdig prosjekterte. Ekstern kvalitetssikrar anslår at samla forventa kostnad (P50) for byggetrinn 1, 2 og 3 til 24,1 milliardar kroner.