<p>PR- nestor Hans Geelmuyden mener den norske byggenæringen må bli mer synlig i EU. Foto: Svanhild Blakstad</p>BYGGENÆRINGEN OG EU: Adm direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll og markedssjef Audhild Kvam i Enova deltok i panelet. Foto: Svanhild BlakstadBYGGENÆRINGEN OG EU: Lene Hodge, Miljøstiftelsen Bellona og Sverre Tiltnes, Bygg21. Foto: Svanhild BlakstadBYGGENÆRINGEN OG EU: Ole-Petter Thunes, Rambøll, Audhild Kvam, Enova, Lene Hodge, Bellona og Sverre Tiltnes, Bygg21. Foto: Svanhild BlakstadBYGGENÆRINGEN OG EU: Leder av Gellmuyden Kieses Brüssel-kontor, Paal Frisvold, og Venstres Ola Elvestuen. Foto: Svanhild Blakstad- I Norge ligger vi langt fremme på flotte miljøvennlige nybygg, men langt etter når det gjelder eksisterende bygg. Hele Europa jobber med eksisterende boligmasse, og her har vi mye å hente, sier adm direktør Jon Karlsen i Glava. Han og kollega Per Stræde var blant deltakerne på Geelmuyden Kieses frokostmøte om byggenæringen og EU. Foto: Svanhild BlakstadØyvind Skarholt fra Byggevareindustriens Forening og Paal Frisvold, leder av Geelmuydens Kieses Brussel-avdeling. Foto: Svanhild BlakstadBYGGENÆRINGEN OG EU: Fra venstre Sverre Tiltnes, Bygg21, Per Stræde og Jon Karlsen fra Glava, Jomar Heggdal, BNL. Foto: Svanhild BlakstadBYGGENÆRINGEN OG EU: Mange hadde funnet veien til GKs frokostmøte om norsk byggenæring og EU. Foto: Svanhild BlakstadDeltakelse var god på Geelmuydens Kieses frokostmøte om byggenæringen og EU. Foto: Svanhild BlakstadBYGGENÆRINGEN OG EU: Mange hadde funnet veien til GKs frokostmøte. Foto: Svanhild BlakstadAv med nisseluen!BYGGENÆRINGEN OG EU: Markedssjef Audhild Kvam i Enova var blant paneldeltakerne. Foto: Svanhild BlakstadGunnar Mathisen, Geelmuyden Kiese. Foto: Svanhild Blakstad

Refset norsk byggenæring for slett EU-innsats

Nå vil PR-byrået lære den norske byggenæringen om EU.

I en kronikk i Byggeindustrien nr 6 i år oppfordret PR-toppen Hans Geelmuyden den norske byggenæringen til å få av nisseluen i forhold til manglende tilstedeværelse i Brussel.

Bakgrunnen var en næringslivsundersøkelse i regi av Geelmuyden Kiese, hvor 70 prosent svarte at EU-regelverket har betydning for driften av deres selskap, men at den norske byggenæringen holder seg hjemme og ser på mens premissene for fremtidens næringsliv blir tegnet opp i EU-hovedstaden.

Nylig arrangerte PR-selskapet et godt besøkt frokostmøte med temaet « Slik kan norsk byggenæring lære av EU». En rekke representanter fra byggenæringen, og potensielle nye kunder for PR-byrået, hadde funnet veien til Geelmuyden.Kieses lokaler i Oslo sentrum.

Skapte reaksjoner
Arrangementet ble stablet på beina som en direkte konsekvens av Europa-debatten Geelmuyden-kronikken skapte. I innlegget skrev han blant annet skrev at den norske byggenæringen, som er landets nest største, kun er tilskuere fremfor å være deltakere i EUs fora.

– Jeg har gått masse reaksjoner i etterkant – både positive og negative – og folk synes nok det var litt betimelig å røske litt borti næringen, sier Hans Geelmuyden til Byggeindustrien.

Han understreker at kritikken ikke kun går på byggenæringen, men at den gjelder norske selskaper generelt.

– 80 prosent av lovreguleringen her hjemme skjer i Brussel, og da er det viktig at man forstår regelverket, forskriftene og tenkningen som gjør seg gjeldende. Husk at EU klinket til med klimamål for 2020, allerede for snart 20 år siden, og da trakk man her hjemme på skuldrene og sa at det ikke var så aktuelt i Norge. Her later man som om det er el-bilene som skal redde miljøet, men slik er det jo ikke, sier Geelmuyden, som har jobbet med omdømmebygging for byggenæringen i over 20 år.

I den påfølgende paneldebatten gikk diskusjonen på hvordan man kan dra nytte av EUs lovgivning for energieffektivisering.

I panelet deltok markedssjef i Enova, Audhild Kvam, Miljøstiftelsen Bellonas Lene Hodge, Sverre Tiltnes fra Bygg21, Rambøll-sjef Ole-Petter Thunes, samt Venstres Ola Elvestuen, som også er leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Mer fokus på eksisterende bygg
Administrerende direktør Jon Karlsen i Glava var en av mange fra byggenæringen som deltok på frokostmøtet. Han etterlyser et større søkelys på hva som kan gjøres for å oppgradere eksisterende bygningsmasse.

Adm direktør Jon Karlsen i Glava. Foto: Svanhild Blakstad

– Det blir veldig mye snakk om nybygg, og her ligger vi i Norge langt fremme. Men husk at nybygg kun utgjør noen få prosent av den totale bygningsmassen. Jeg synes det er trist at det ikke legges mer vekt på å få til ordninger som stimulerer til energieffektivisering av eksisterende bygg her hjemme, hvor det virkelig er mye å hente. Dette er det mye mer fokus på ute i Europa, og det bør det bli her også, sier Karlsen til Byggeindustrien.

Frokostmøtet ble ledet av Paal Frisvold, som er sjef for Geelmuyden Kieses Brussel-kontor.