Råvareprisene øker

I løpet av de siste månedene har prisene på råvarer økte ganske kraftig rundt om i verden. Dette begynner nå også å påvirke prisene på byggevarene her hjemme.

Prisene på råvarer som inngår i en rekke byggevarer kan variere en god del over noe tid, av ulike årsaker. Under koronapandemien som har hengt over oss de siste drøye året har prisene økt ganske kraftig. I mange land har følgene av koronapandemien og tiltakene som har vært satt inn, påvirket kapasiteten ved en rekke fabrikker, noe som dermed også har gjort noe med tilgangen på råvarer og ulike byggevarer. Samtidig har byggeaktivitet en rekke steder være relativt høy, noe som også har gjort at etterspørselen etter både råvarer og enkelte byggevarer har vært god, noe som igjen da har presset prisene oppover. Ikke minst har en stor aktivitet i Kina påvirket markedet. Det samme har økte transportutgifter. Dette gjelder for eksempel tilgang på stål, noe som dermed også har økt prisene på både stål og ulike byggevarer med innslag av stål relativt mye. Det samme ser vi innen enkelte trevarer, men her spiller også andre forhold inn på tilgangen.

I sum gjør dette noe med hele prisbildet på byggevarene som benyttes rundt om i verden, og som skal ende opp på både store og små byggeplasser her i Norge. Opplysninger fra markedet tyder på at prisene har steget kraftig innen enkelte varegrupper. Dette har skjedd rimelig raskt, og det er vanskelig å si når man kan forvente en mer normalisert utvikling. Innen enkelte produktgrupper er det i følge dn.no heller ikke sikkert at prisene vil gå ned igjen.

Dette er noe som påvirker hele verdikjeden. Byggevareprodusentene må selvsagt dekke inn igjen mye av prisstigningen ute i markedet. Marginene er ikke større enn at man må hente inn slike prisstigninger. Dette går dermed videre til entreprenørene og byggmestrene, som i sin tur må hente igjen prisene ute hos kundene. Foreløpig har ikke prisstigningen kommet ut til sluttkundene i fullt monn, men det vil nå skje gradvis fremover. Man må som regel sende regningen videre i verdikjeden, og til slutt stopper dette hos de som kjøper det ferdige produktet.

Dette er en utvikling som vanskelig kan la se seg styre - dette er internasjonale trender og prismekanismer som går i bølgedaler og som innimellom når nye topper når uforutsette eller spesielle forhold oppstår samtidig, slik vi nå ser. Med såpass kraftige prisøkninger vi nå ser innen enkelte varegrupper, og ikke minst utfordringen på tilgangen på enkelte varer, vil dette kunne få innvirkning på både små og store prosjekter. Forhåpentligvis vil prisbildet og markedene etter hvert normalisere seg, og det er ikke noen drømmesituasjon om boligbyggerne må skru opp prisene med såpass mye som vi må kunne forvente av utviklingen vi ser innen enkelte varegrupper. Det kan faktisk få stor innvirkning på det totale prisbildet. Vi snakker om mange tusen kroner for en ny leilighet som skal stå ferdig bygd ut om noe tid.