Ras sperrer riksvei på Sunnmøre

Et jord- og steinras sperrer riksvei 655 mellom Øye og Urke i Norangsdalen på Sunnmøre.

Raset gikk mandag morgen og er på om lag 1.000 kubikkmeter. Det er trolig forårsaket av oppdemmet vann.

- Vannet har brutt en naturlig demning og tatt med seg løsmasser på vei ned fjellsiden, opplyser overingeniør Kjell Haukeberg i Statens vegvesen.

Mannskaper fra Mesta arbeider på stedet og veien kan trolig åpnes igjen tirsdag.