Rapport: Små kommuner sliter med å få høyt utdannede

Mange små kommuner har problemer med å tiltrekke seg folk med høy utdanning, ifølge en ny rapport gjennomført for Akademikerne.

Rapporten er utarbeidet av Menon. Den konkluderer med at mangel på høyt utdannende fagpersoner i kommunene rammer alt fra psykisk syke til klima og natur.

– Høyt utdannede er opptatt av å ha arbeidsoppgaver der de kan bruke faget sitt og at de er en del av et stimulerende og utviklende miljø. De fleste søker seg til privat sektor i byene, mens kommuner, spesielt de små, kommer til kort i kampen om kompetansearbeidskraft, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne.

Menon kommer med flere forslag til hvordan mangelen på fagpersoner i kommunene kan løses. Blant dem er å vurdere sammenslåing eller å etablere uformelle samarbeid, samt å i større grad tilrettelegge for karriereutvikling og videreutdanning.