Hvert av kjøretøyene plassert på høyre kantlinje med høyre dekk i hvert sitt kjørefelt på en veibane lik den på ulykkesstedet. Illustrasjon: SHK
Hvert av kjøretøyene plassert på høyre kantlinje med høyre dekk i hvert sitt kjørefelt på en veibane lik den på ulykkesstedet. Illustrasjon: SHK

Rapport: For smal vei førte til dødsulykke på E6

Spesialtransport på E6 i Sel  kolliderte med vogntog og lastebil 20. april i 2022. Føreren av lastebilen omkom. En undersøkelse fra Statens havarikommisjon fastslår at kjørebanebredden ikke var tilstrekkelig for at spesialtransporten og vogntoget kunne møtes.