Få offentlige byggherrer kontrollerer at bruken av innleie fra bemanningsforetak ligger innenfor regelverket, viser en ny rapport. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Få offentlige byggherrer kontrollerer at bruken av innleie fra bemanningsforetak ligger innenfor regelverket, viser en ny rapport. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Rapport: Få offentlige byggherrer kontrollerer om innleie av folk er lovlig

Få offentlige byggherrer kontrollerer at bruken av innleie fra bemanningsforetak ligger innenfor regelverket. Det viser en rapport fra Proba samfunnsanalyse.

Rapporten, som er gjort på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra oktober til desember i fjor, kartla hvordan offentlige byggherrer følger opp bruken av innleie fra bemanningsforetak på sine prosjekter.

Der kommer det fram at de fleste offentlige byggherrer stiller seriøsitetskrav i kontraktene, men at kun en mindre andel stiller spesifikke krav knyttet til bruken av innleie fra bemanningsforetak.

– Bruken av innleie i deler av byggenæringen er blitt altfor høy, og det er behov for å tydeliggjøre og stramme inn regelverket på dette området. Derfor har vi nå sendt på høring en rekke tiltak for å endre regelverket på dette området, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

En gjennomgående tilbakemelding fra byggherrene er at det er behov for at lovverket klargjøres, og at Arbeidstilsynet kobles tettere på både når det gjelder tolking av loven, kompetanseheving og veiledning i enkeltsaker.

Hun sier regjeringen har startet arbeidet med en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

– Ved å bruke innkjøpsmakta kan det offentlige påvirke markedet gjennom å stille krav til blant annet arbeidsvilkår når vi kjøper tjenester, sier Tajik.