Madaster og Rambøll signerer avtalen om Pioner-samarbeidet. Fra venstre: Stine Haugen, leder bærekraft i StRam, Frode Bovim, leder forretningsutvikling i Rambøll, Marie Drange, leder i Madaster Norge og Anna Axelsen, bygningskonstruktør i Henning Larsen. Foto: Ellen Høvik
Madaster og Rambøll signerer avtalen om Pioner-samarbeidet. Fra venstre: Stine Haugen, leder bærekraft i StRam, Frode Bovim, leder forretningsutvikling i Rambøll, Marie Drange, leder i Madaster Norge og Anna Axelsen, bygningskonstruktør i Henning Larsen. Foto: Ellen Høvik

Rambøll og Henning Larsen inngår strategisk samarbeid med Madaster

Rambøll, Henning Larsen og Madaster blir samarbeidspartnere, gjennom Madasters Pioner-nettverk.

Ifølge en pressmelding fra Madaster, som er en digital plattform for ombruk av materialer, vil dette samarbeidet kunne bidra til mer sirkulært design, ombruk og sikre at rådgiver- og arkitektselskapet kan tilby kunder innsikt som etterspørres i nye miljø- og dokumentasjonskrav og i taksonomien.

Arkitektselskapet Henning Larsen slo seg sammen med Rambøll høsten 2019 og de har en felles målsetting om å bli en partner for «sustainable change». Samarbeidet med Madaster er et viktig steg på veien, ifølge meldingen.

– Vi er opptatt av effekten omstilling i byggenæringen har for klimamålene. Digitalisering, som i Madaster-plattformen, forløser potensialet for at vi skal lykkes med en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring, sier Frode Bovim, leder forretningsutvikling i Rambøll.

Rambøll ser det som en fordel å være i et nettverk med andre Madaster-Pionerer. En av disse er Storebrand Eiendom, og Rambøll har opprettet en egen avdeling StRam for dette samarbeidet.

– Det er enorme ressurser i byggenæringen som behandles som avfall, og vårt ressursforbruk til bygningsmaterialer kommer til å øke 85 prosent innen 2050 med påfølgende CO2-utslipp, dersom vi ikke omstiller oss. Madaster blir et nyttig verktøy for å dokumentere karbonfotavtrykk og velge ombruk og bærekraftige byggematerialer, sier Stine Haugen, leder bærekraft i StRam.

Henning Larsen, som er et av Norges største arkitektmiljøer, ønsker å være en pådriver for at bransjen omstiller seg til å ta i bruk mer bærekraftige løsninger.

– Vi vil bruke plattformen som et verktøy for å implementere sirkulært design og kartlegge CO2-fotavtrykket av materialbruk. Det er viktig å få materialbevissthet inn i design fra starten av, sier bygningskonstruktør Anna Axelsen i Henning Larsen.

Marie Drange, som leder Madaster Norge, er svært positiv til å ha fått med Rambøll og Henning Larsen i Pioner-nettverket.

– Dette er spennende selskaper som kan benytte alle de ulike funksjonene i plattformen i og med at de tilbyr et bredt spekter av tjenester, sier hun.