Rambøll skal hjelpe Skien kommune med en skybruddsplan, slik at byen bedre kan håndtere ekstrem nedbør. Foto: Skien kommune
Rambøll skal hjelpe Skien kommune med en skybruddsplan, slik at byen bedre kan håndtere ekstrem nedbør. Foto: Skien kommune

Rambøll hjelper Skien kommune med håndtering av ekstremregn

Som mange andre byer, har Skien utfordringer knyttet til overvann. Nå utarbeider rådgivingsselskapet Rambøll en egen skybruddsplan for å gjøre byen bedre rustet til å håndtere fremtidig ekstremvær.