Glocal Green tar sikte på å etablere det første norske produksjonsanlegget i Øyer kommune i Innlandet. Rambøll er i gang med reguleringsarbeidet.
Glocal Green tar sikte på å etablere det første norske produksjonsanlegget i Øyer kommune i Innlandet. Rambøll er i gang med reguleringsarbeidet. Illustrasjon: Glocal Green

Rambøll bistår med etablering av biometanol-anlegg i Innlandet

Den norske bio-e-metanolprodusenten Glocal Green tar med seg Rambøll som rådgiver når de skal etablere ny fabrikk på Øyer nord for Lillehammer. Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 170.000 tonn biometanol.

Råstoffet vil hovedsakelig være restmateriale fra skog, og treindustrien, mens det også kan være aktuelt å benytte slam fra oppdrettsanlegg for fisk som supplerende råstoff, opplyser Rambøll i en pressemelding.

–Rambøll er en solid partner for oss i denne prosessen vi skal inn i med deres erfaring fra hydrogen, metanol og Power-to-X, sier Dag Nikolai Ryste, administrerende direktør i Glocal Green.

Han forteller at selskapets primærområde er produksjon av bio-e-metanol, som er en blanding av biometanol og e-metanol. Dette innebærer at det i prosessen også innebærer produksjon av hydrogen som skal mikses med metanol.

– Det er et stort marked for metanol, både innenfor kjemisk industri, men kanskje først og fremst innenfor maritim sektor. Her er det allerede en stor etterspørsel basert på at brukerteknologien, først og fremst på forbrenningsmotorer, allerede er til stede. Alle motorleverandører i dag har stort fokus på å tilpasse sin motorisering til metanol, sier Ryste.

Dag Nikolai Ryste, administrerende direktør i Glocal Green.
Dag Nikolai Ryste, administrerende direktør i Glocal Green.Foto: Glocal Green.

Rambøll er allerede i gang med reguleringsarbeidet knyttet til industritomten på Øyer, hvor det nå gjøres nødvendige avklaringer knyttet til storulykkesforskriften som må utarbeides for industrianlegg i tråd med bestemmelser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

–Vi har tegnet en langsiktig avtale med Glocal Green som er helt i tråd med vår strategi, sier Dag A. Nilsen, direktør for forretningsutvikling i Rambøll Energy Norge.

Avtalen inkluderer en rekke tjenester knyttet til mulighetsstudie og valg av konsept, konseptutvikling og ekspertkompetanse knyttet til blant annet Bio-to-X/waste-to-x og Power-to-x, miljøteknologi og sikkerhet, skriver Rambøll i meldingen.

–Med denne avtalen har vi inngått et samarbeid med et selskap hvor vi får være med i tidligfase av et prosjekt, i tillegg til å ha inngått en multidisiplin-avtale med Glocal Green som treffer helt i tråd med vår ambisjon om å være kundenes partner for bærekraftig endring, sier Nilsen.

Dag A. Nilsen, direktør for forretningsutvikling i Rambøll Energy Norge.
Dag A. Nilsen, direktør for forretningsutvikling i Rambøll Energy Norge.Foto: Rambøll

Glocal Green har siden 2020 arbeidet med å komplementere verdikjedene og teknologiene som behøves for å etablere produksjonsanlegg for bio-e-metanol og bio-DME fra biologisk restråstoff og biologisk avfall, kombinert med hydrogenboosting fra elektrolyse på stedet. Når fabrikken på Øyer vil stå ferdig kan den levere bio-e-metanol som tilsvarer drivstoff for 8-10.000 hydrogenbiler daglig.

–Det sentrale ved dette er at for hvert kilo bio-e-metanol som har med seg dette hydrogenet, kommer som erstatning for fossilt drivstoff, forteller Dag Nikolai Ryste.